BESLUIT

Artikel 1
1. Ter bescherming van het luchtverkeer tijdens de lancering door of onder verantwoordelijkheid van Tripoli NL van grote modelraketten en van kleine modelraketten die hoger komen dan 450 m boven gemiddeld zeeniveau (1500 voet AMSL) worden de volgende tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s) aangewezen:
a. TGB Baarlo (gemeente Steenwijkerland):
- een gebied met een straal van 2 nautische mijlen rond positie: 052°44’42.60”N 005°57’17.90”E (bijlage blauwe cirkel – Baarlingerweg);
- vanaf de grond tot een hoogte van FL 060;
- gedurende de daglichtperiode, gepubliceerd in de luchtvaartgids onder GEN 2.7 (www.ais-netherlands.nl);

b. TGB Bant (gemeente Noordoostpolder):
- een gebied met een straal van 1,5 nautische mijlen rond positie: 052°45’36”N 005°47’48”E (bijlage groene cirkel – Burchtweg 11);
- vanaf de grond tot een hoogte van FL 090;
- gedurende de daglichtperiode, gepubliceerd in de luchtvaartgids onder GEN 2.7 (www.ais-netherlands.nl).

2. De tijdelijke gebieden met beperkingen, genoemd in het eerste lid, worden in totaal samen niet vaker geactiveerd dan 10 keer. Alle lanceerdagen liggen in het weekend; voor beide dagen geldt dat er uiterlijk tot 18:00 uur lokale tijd een lancering mag worden uitgevoerd.

Lees voor de volledige informatie en de afbeeldingen onderstaande beschikking:

Bestand Type Grootte
20 6471 TGB Baarlo Bant Tripoli 2020 pdf 360,517 KB