In week 23 tot en met 26 vinden de oefeningen Unifying Torch en Lowland Torch plaats.
Tijdens deze oefeningen zal met diverse soorten RPAS worden gevlogen, namelijk het RPAS type Puma en diverse RPAS types vallende onder de HDBV 14. In deze beschikking zijn op grond van artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014 meerdere TGB’s aangewezen ter bescherming van de RPAS activiteiten en in het bijzonder ter bescherming van het overige luchtverkeer. De grenzen van de TGB’s zullen gedurende de RPAS activiteiten niet worden overschreden.

Luchtvaartuigen in gebruik bij de Landelijke Eenheid Dienst Infrastructuur, afdeling Luchtvaart, luchtvaartuigen ten behoeve van HEMS- en SAR-vluchten en gecoördineerde vluchten door luchtvaartuigen, mogen het TGB binnenvliegen na toestemming van MilATCC Schiphol of door tussenkomst van Amsterdam FIC. Toestemming door tussenkomst van Amsterdam FIC wordt pas verkregen bij afwezigheid van MilATCC Schiphol.