In week 26 van 2021 vindt de oefening Green Gecko-2 van het Korps Commando Troepen plaats. Parachutesprongen maken deel uit van deze oefening. Ter bescherming van deze bijzondere activiteit in de lucht wordt ter bescherming van burger- en militair luchtverkeer het tijdelijk gebied met beperkingen (TGB) Twente ingesteld gedurende bovengenoemde dagen en tijdstippen. Bij de uitvoering van de oefening worden de grenzen van het TGB niet overschreden.

In onderstaande beschikking vind je de exacte locaties en tijden: