Binnen het NEDERDRONE programma is het noodzakelijk om voor partners (Kustwacht Nederland, Rijkswaterstaat en KNRM) relevante operaties te beproeven en aan te tonen dat het ontwikkelprogramma overeenkomt met de verwachtingen. In het kader van een beproeving zal de KNRM ondersteund worden in het zoeken naar mensen, objecten en vaartuigen. De scenario’s zullen zowel met het militaire als civiele Remotely Piloted Aircraft System worden gevlogen. In deze beschikking is op grond van artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014 een TGB aangewezen om de activiteiten ten aanzien van het overige luchtverkeer te beschermen. De grenzen van het TGB zullen daarbij niet worden overschreden.

Luchtvaartuigen in gebruik bij de Landelijke Eenheid Dienst Infrastructuur, afdeling Luchtvaart, luchtvaartuigen ten behoeve van HEMS- en SAR-vluchten en gecoördineerde vluchten door luchtvaartuigen, mogen het TGB binnenvliegen na toestemming van MilATCC Schiphol of door tussenkomst van Amsterdam FIC. Toestemming door tussenkomst van Amsterdam FIC wordt pas verkregen bij afwezigheid van MilATCC Schiphol.

Bestand Type Grootte
Beschikking instelling TGB Terschelling RPAS DEF pdf 187,943 KB