BESLUIT

Artikel 1

 1. Ten behoeve van de oefeningen Swift Blade 2020 en Helicopter Weapons Instructor Course (HWIC) 2020 worden de volgende oefengebieden aangewezen als tijdelijk gebied met beperkingen: TGB Leerdam, TGB Veluwe, TGB Heusden, TGB Oldebroek, TGB Deelen, TGB Deelen 2, TGB Valkenswaard, TGB Europoort en TGB Maasvlakte.
 2. De Tijdelijke Gebieden met Beperkingen (TGB), genoemd in het eerste lid, worden begrensd door de volgende coördinaten en hoogten:
  1. TGB Leerdam
   van 51°49'00"N 004°56'00"E, naar 51°57'06"N 005°00'36"E, naar 51°58'36"N 005°06'06"E, naar 51°55'36"N 05°10'06"E, naar 51°51'06"N 005°14'00"E, terug naar 51°49'00"N 004°56'00"E, van grondniveau tot 1500 voet AMSL (zie figuur 1);
  2. TGB Veluwe
   van 52°33'00.78"N 005°54'45.04"E, naar 52°30'00.44"N 005°58'00.03"E, naar 52°26'52.81"N 005°59'09.33"E, naar 52°24'25.42"N 006°00'56.49"E, naar 52°22'55.39"N 005°56'31.60"E, naar 52°06'00.35"N 005°53'00.54"E, naar 52°08'00.54"N 005°40'00.07"E, naar 52°13'00.03"N 005°34'00.16"E, naar 52°13'59.79"N 005°38'00.54"E, naar 52°22'22.07"N 005°40'19.65"E naar 52°24'23.27"N 005°46'28.78"E, naar 52°27'42.55"N 005°50'43.10"E, naar 52°32'19.28"N 005°52'06.96"E, terug naar 52°33'00.78"N 005°54'45.04"E van grondniveau tot 1500 voet AMSL. Uitgezonderd zijn de gebieden EHR9 Harskamp en EHR3 Oldebroek (zie figuur 2);
  3. TGB Heusden
   een cirkelvormig gebied met een straal van vijf (5) nautische mijl met als middelpunt coördinaat 51°44'10.00"N 005°07'53.00"E, van grondniveau tot 3000 voet AMSL (zie figuur 3);
  4. TGB Oldebroek
   van 52°29'08.26"N 005°58'19.32"E, via een cirkelvormig gebied met een straal van vijf nautische mijl met als middelpunt coördinaat 52°24'24"N 006°00'54"E met de wijzers van de klok 52°20'24.46"N 005°56'00.04"E naar 52°22'55.39"N 005°56'31.60"E, naar 52°24'25.42"N 006°00'56.49"E, naar 52°26'52.81"N 005°59'09.33"E, terug naar 52°29'08.26"N 005°58'19.32"E, van grondniveau tot 1500 voet AMSL, uitgezonderd TGB Veluwe en EHR3 Oldebroek (zie figuur 4);
  5. TGB Deelen
   van 52°03’35.02”N 005°52’18.97”E, naar 52°03'31.95"N 006°02'50.77"E, via een cirkelvormig gebied met een straal van zesenhalve (6,5) nautische mijlen met als middelpunt coördinaat 52°03’35.02”N 005°52’18.97”E met de wijzers van de klok naar 51°57'12.08"N 005°54'14.21"E, naar 51°55'03.92"N 005°53'10.91"E, naar 51°55'14.77"N 005°52'13.57"E, terug naar 52°03’35.02”N 005°52’18.97”E, van grondniveau tot 2000 voet AMSL (zie figuur 5);
  6. TGB Deelen 2
   een cirkelvormig gebied met een straal van zesenhalve (6,5) nautische mijlen met als middelpunt coördinaat 52°03’35.02”N 005°52’18.97”E van grond tot 2000 voet AMSL (zie figuur 6). Uitgezonderd van het gebied zijn de EHR9 Harskamp en EHR61 Arnhemse heide;
  7. TGB Valkenswaard
   van 51°26'25.03"N 005°05'56.04"E, naar 51°22'11.90"N 005°25'09.43"E, naar 51°28'34.11"N 005°42'01.79"E, naar 51°23'25.84"N 005°46'57.94"E, naar 51°17'26.78"N 005°31'5.84"E, langs de Belgisch/Nederlandse grens naar 51°15'55.02"N 005°25'15.05"E, naar 51°16'4.48"N 005°24'06.48"E, naar 51°18'11.94"N 005°14'28.80"E, langs de Belgisch/Nederlandse grens naar 51°19'01.73"N 005°10'41.94"E, naar 51°19'37.14"N 005°08'00.16", via de Belgisch/Nederlandse grens terug naar 51°26'25.03"N 005°05'56.04"E, van grondniveau tot 500 voet AMSL (zie figuur 7);
  8. TGB Europoort
   een cirkelvormig gebied met een straal van twee (2) nautische mijlen met als middelpunt coördinaat 51°53'48.00"N 004°13'48.00"E van grond tot 1000 voet AMSL (zie figuur 8);
  9. TGB Maasvlakte
   van 51°53'18"N 004°01'48"E, naar 51°56'30"N 003°57'24"E, naar 51°58'37"N 003°57'49"E, naar 51°59'36"N 004°00'30"E, naar 51°59'36"N 004°03'24"E, naar 51°59'18"N 004°04'36"E, naar 51°58'18"N 004°07'24"E, naar 51°55'48"N 004°08'36"E, naar 51°55'30"N 004°04'36"E, terug naar 51°53'18"N 004°01'48"E, van grondniveau tot 3000 voet AMSL (zie figuur 9).
 3. De oefengebieden, genoemd in het eerste lid, wordt ingesteld op de hieronder genoemde dagen en tijdstippen:
  1. TGB Leerdam
   donderdag 16 april 2020 van 08:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
   vrijdag 17 april 2020 van 08:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
   maandag 20 april 2020 van 08:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
   dinsdag 21 april 2020 van 08:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
   woensdag 22 april 2020 van 08:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
   donderdag 23 april 2020 van 08:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
   vrijdag 24 april 2020 van 08:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
   dinsdag 28 april 2020 van 08:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
   woensdag 29 april 2020 van 08:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
   donderdag 30 april 2020 van 08:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd.
  2. TGB Veluwe
   donderdag 16 april 2020 van 08:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
   vrijdag 17 april 2020 van 08:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
   maandag 20 april 2020 van 08:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
   dinsdag 21 april 2020 van 08:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
   woensdag 22 april 2020 van 08:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
   donderdag 23 april 2020 van 08:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
   vrijdag 24 april 2020 van 08:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
   dinsdag 28 april 2020 van 08:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
   woensdag 29 april 2020 van 08:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
   donderdag 30 april 2020 van 08:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd.
  3. TGB Heusden
   woensdag 15 april 2020 van 13:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
   donderdag 16 april 2020 van 18:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd.
  4. TGB Oldebroek
   maandag 20 april 2020 van 13:00 uur tot 17:30 uur lokale tijd.
  5. TGB Deelen
   vrijdag 17 april 2020 van 13:00 uur tot 17:30 uur lokale tijd;
   maandag 20 april 2020 van 13:00 uur tot 17:30 uur lokale tijd;
   woensdag 22 april 2020 van 13:00 uur tot 17:30 uur lokale tijd.
  6. TGB Deelen 2
   dinsdag 28 april 2020 van 08:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
   woensdag 29 april 2020 van 08:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
   donderdag 30 april 2020 van 08:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd.
  7. TGB Valkenswaard
   dinsdag 28 april 2020 van 08:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
   woensdag 29 april 2020 van 08:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
   donderdag 30 april 2020 van 08:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd.
  8. TGB Europoort
   dinsdag 21 april 2020 van 10:30 uur tot 15:30 uur lokale tijd.
  9. TGB Maasvlakte
   dinsdag 21 april 2020 van 10:30 uur tot 15:30 uur lokale tijd.

Lees voor de volledige informatie en de afbeeldingen onderstaande beschikking:

Bestand Type Grootte
Beschikking TGB Swift Blade HWIC V0 4 003034 pdf 930,628 KB