In week 44 van 2021 vindt een oefening van de Maritime Special Operations Force plaats, genaamd Thunder Poseidon, waar onder andere tactische troepenverplaatsingen per helikopter en parachutesprongen deel van uitmaken. Ter bescherming van deze bijzondere activiteiten in de lucht worden in verband met de veiligheid in de lucht een viertal tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB) ingesteld, te weten: Haringvliet, Deelen, Lonneker en Twente, gedurende de in artikel 1 genoemde dagen en tijdstippen. Bij de uitvoering van de oefening worden de grenzen van de TGB’s niet overschreden. Met deze beschikking worden deze TGB’s ingesteld.

In onderstaande beschikking vind je de exacte locaties en tijden: