Op donderdag 4 mei 2023 zal op de voormalige vliegbasis Soesterberg tijdens de nationale dodenherdenking de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid plaatsvinden. Op vrijdag 30 juni 2023 wordt op de voormalige vliegbasis Soesterberg de 1 juliherdenking van het Commando Luchtstrijdkrachten gehouden. Een deel van de ceremonie bestaat uit het uitvoeren van een flypast met een missingmanformatie van vier (4) jachtvliegtuigen. Dit houdt in dat ter nagedachtenis aan de gevallenen, één (1) van de jachtvliegtuigen boven de locatie van het monument de formatie verlaat en naar FL090 klimt. Ter bescherming van deze speciale formatievlucht is het gebied EHTSA 24 ingesteld (zie artikel 4, zesde lid, aanhef juncto onderdeel b, van de Regeling beperking of verbod uitoefening burgerluchtverkeer in
bepaalde gebieden 2018).

In paragraaf SERA.5005, onderdeel (f), van verordening (EU) nr. 923/2012 is het verbod opgenomen een VFR-vlucht uit te voeren beneden de minimumvlieghoogten. Op basis van artikel 19, derde lid, van het Besluit luchtverkeer 2014 kan ontheffing worden verleend van dit verbod. Deze ontheffing wordt met dit besluit verleend. De ontheffing van de minimum VFR-vlieghoogte geldt alleen voor die delen van de vlucht die voor het doel van de vlucht noodzakelijk zijn. Dit betekent dat niet continu laag wordt gevlogen.