BESLUIT:

Artikel 1
Aan de gezagvoerder van het luchtvaartuig Dakota/Lancaster van de Battle of Britain Memorial Flight (BBMF) dat deelneemt aan de langsvluchten op maandag 4 mei 2020 ter gelegenheid van de Nationale Dodenherdenking wordt ontheffing verleend om vluchten uit te voeren beneden de minimum VFR-vlieghoogten, bedoeld in paragraaf SERA.5005, onderdeel (f), van verordening (EU) nr. 923/2012, boven gebieden met aaneengesloten bebouwing, industrie- en havengebieden daaronder begrepen, dan wel boven mensenverzamelingen, gedurende de daglichtperiode, zoals gepubliceerd in de luchtvaartgids.

Artikel 2
Aan de ontheffing zijn de volgende voorwaarden verbonden:
a. de toegestane minimum vlieghoogte boven gebieden met aaneengesloten bebouwing, industrie- en havengebieden daaronder begrepen, dan wel boven mensenverzamelingen, bedraagt 500 voet boven de hoogste hindernis gelegen binnen een afstand van 350 meter van het luchtvaartuig;

Lees voor de volledige informatie en de afbeeldingen onderstaande beschikking:

Bestand Type Grootte
Beschikking BBMF pdf 485,171 KB