Van 3 tot en met 5 oktober 2023 september 2022 vindt er Close Air Support ten behoeve van oefening “LFX ASK CW40” plaats. Om die reden is het, ter bescherming van het burger- en militair luchtverkeer, noodzakelijk om het in de beschikking genoemde gebied aan te wijzen als tijdelijk gebied met beperkingen (TGB).

In het kader van deze oefening is het noodzakelijk dat betrokken luchtvaartuigen voldoende laag kunnen vliegen. Daarom wordt aan de gezagvoerders en bemanning van de aan deze oefening deelnemende luchtvaartuigen, binnen het kader van deze oefening, binnen de grenzen van het TGB ontheffing verleend van het verbod, genoemd in paragraaf SERA.5005, onderdeel (f), van verordening (EU) nr. 923/2012 om een VFR-vlucht uit te voeren beneden de minimum VFR-vlieghoogte. De vliegprocedures zijn zo ingericht dat de onderschrijding van de minimale vlieghoogte beperkt zal zijn.

Hieronder kunt u de hele beschikking lezen.