Sinds enkele jaren heeft het ministerie van Defensie de beschikking over verschillende typen Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS). Een RPAS kan conform de Regeling vluchten militaire onbemande luchtvaartuigen worden gebruikt in militaire plaatselijke luchtverkeersleidingsgebieden, restricted areas en tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB). In deze beschikking wordt op grond van artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014
TGB Oirschot aangewezen.

De vluchten met de RPAS worden uitgevoerd ten behoeve van de MARC 3 certificering van 13 Raiding Squadron. De grenzen van het TGB zullen daarbij niet worden overschreden.


Lees hieronder de hele beschikking

Bestand Type Grootte
Beschikking instelling TGB Oirschot RPAS pdf 199,457 KB