In week 42 van 2022 vindt de oefening ‘WIS 2022’ van het Defensie Helikopter Commando (DHC) plaats. Tijdens deze oefening, waarbij vliegende eenheden en grondeenheden betrokken zijn, staat de integratie en samenwerking van deze eenheden centraal. Ter bescherming van de bijzondere activiteiten in de lucht worden met dit besluit de tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB) Veluwe, Veenendaal en Joure, ingesteld gedurende dagen en tijdstippen zoals opgenomen in dit besluit. Bij de uitvoering van de oefening worden de grenzen van de TGB’s niet overschreden.