Ten behoeve van een oefening van het Defensie Helikopter Commando wordt ontheffing verleend van de minimum VFR-vlieghoogte, bedoeld in paragraaf SERA.5005, onderdeel (f) van verordening (EU) nr. 923/2012, binnen het oefengebied (tijdelijk laagvlieggebied)
Red Dawn, begrensd door de volgende coördinaten:

Oefengebied Red Dawn
van 51°49'29''N 005°49'26''E, naar 51°51'50''N 005°49'26''E, naar 51°53'52''N 005°53'53''E, naar 51°54'44''N 006°10'12''E, naar 51°51'53''N 006°21'59''E, naar 51°52'57''N 006°23'38''E, naar 51°53'03''N 006°30'48''E, naar 51°56'18''N 006°46'03''E, naar 52°01'41''N 006°44'19''E, naar 52°02'39''N 006°11'21''E, naar 51°52'26''N 005°42'31''E, terug naar 51°49'29''N 005°49'26''E.

Uitgezonderd van dit oefengebied is Natura2000 gebied Korenburgerveen.

De ontheffing is van kracht op de volgende dagen en tijdstippen:

Week 4:
maandag 23 januari 2023 van 09:30 uur tot 22:30 uur lokale tijd;
dinsdag 24 januari 2023 van 09:30 uur tot 22:30 uur lokale tijd;
woensdag 25 januari 2023 van 09:30 uur tot 22:30 uur lokale tijd;
donderdag 26 januari 2023 van 09:30 uur tot 22:30 uur lokale tijd.

Week 5:
maandag 30 januari 2023 van 09:30 uur tot 22:30 uur lokale tijd;
dinsdag 31 januari 2023 van 09:30 uur tot 22:30 uur lokale tijd;
woensdag 1 februari 2023 van 09:30 uur tot 22:30 uur lokale tijd;
donderdag 2 februari 2023 van 09:30 uur tot 22:30 uur lokale tijd.