De vliegers van het Commando Luchtstrijdkrachten en bondgenootschappelijke luchtstrijd-krachten dienen te worden getraind in het vliegen in grote samenwerkingsverbanden. Daarom wordt in week 40 en 41 de oefening Frisian Flag georganiseerd om dit grootschalige optreden te trainen. De tweede week van de oefening (tussen 9 en 13 oktober) wordt gebruikt om ervaring op te doen met het flexibel gebruik van het luchtruim (FUA) zoals bedoeld met het programma Luchtruimherziening. Voor de oefening wordt een groter gebied gebruikt dan de beoogde grenzen van het nieuwe noordelijke oefengebied. Dit heeft in de periode van de oefening een significante negatieve impact op civiel verkeer in dat gebied. Het is dan ook geen blauwdruk voor de herindeling van het Nederlands luchtruim. Wel kunnen zowel civiele en militaire luchtverkeersdienstverleners en luchtruimgebruikers leren van de FUA werkwijze.

Tijdens Frisian Flag voeren grote aantallen vliegtuigen van verschillende typen complexe scenario’s uit. Het is in het kader van de vliegveiligheid niet wenselijk dat een mix ontstaat van militaire vliegtuigen in een gesimuleerd gevecht en civiel luchtverkeer. Om deze reden worden delen van het vluchtinformatiegebied Amsterdam ten behoeve van de bijzondere luchtverkeersactiviteit aangewezen als tijdelijk gebied met beperkingen (TGB).

De hele beschikking lees je hieronder.

Bestand Type Grootte
Beschikking instelling TGB Frisian Flag 2023 DEF pdf 2,01 MB