Ten behoeve van het afwerpen van lading uit een transportvliegtuig middels het ATAX cargo delivery system wordt ontheffing verleend van de minimum VFR-vlieghoogte, bedoeld in paragraaf SERA.5005, onderdeel (f), van verordening (EU) nr. 923/2012, binnen het oefengebied (tijdelijk laagvlieggebied) IJsselmeer, begrensd door de volgende coördinaten:

IJsselmeer
van 52°53'55”N 005°08'10”E, naar 52°51'49“N 005°11'26“E, naar 52°49'56N 005°08'07“E, naar 52°51'48E 005°04'51“E, terug naar 52°53'55”N 005°08'10”E

De ontheffing is van kracht op de volgende dagen en tijdstippen: week 17, 2023.

  • maandag 24 april 2023 van 10:00 uur tot 18:00 uur lokale tijd
  • dinsdag 25 april 2023 van 10:00 uur tot 18:00 uur lokale tijd
  • woensdag 26 april 2023 van 10:00 uur tot 18:00 uur lokale tijd
  • donderdag 27 april 2023 van 10:00 uur tot 18:00 uur lokale tijd
  • vrijdag 28 april 2023 van 10:00 uur tot 18:00 uur lokale tijd