BESLUIT:

Artikel 1

1. Ten behoeve van de internationale oefening Deviant Dragon worden als oefengebieden de tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s) Deviant Dragon Alfa, Deviant Dragon Bravo en Deviant Dragon Charlie aangewezen (hierna: TGB Alfa, TGB Bravo en TGB Charlie). De binnen de begrenzing van de TGB’s gelegen Helicopter Main Routes (HMR’s) zijn uitgezonderd met een horizontale afstand van twee (2) nautische mijlen aan weerszijden van de HMR tot een hoogte van 3000 voet AMSL. Ook de Helicopter Protected Zone (HPZ) GOROMAND is uitgezonderd binnen de laterale grenzen van de HPZ vanaf zeeniveau tot een hoogte van 3000 voet AMSL.

2. De TGB’s, genoemd in het eerste lid, worden begrensd door de volgende coördinaten en hoogten:

TGB Alfa
van 55°00'00.00"N 005°00'00.00"E naar 55°00'00.00"N 006°30'00.00"E, naar 53°40'00.00"N 006°30'00.00"E, naar 53°30'00.00"N 005°34'00.00"E, naar 53°26'24.00"N 005°10'00.00"E, naar 53°22'29.07"N 004°52'20.47"E en vanaf dit punt in een cirkelboog met een straal van acht (8) nautische mijlen met als middelpunt 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E tegen de wijzers van de klok naar 53°19'39.51"N 004°46'10.31"E, naar 54°30'00.00"N 004°46'00.00"E, naar 54°30'00.00"N 004°32'09.45"E en terug naar 55°00'00.00"N 005°00'00.00"E, vanaf zeeniveau tot en met FL 660 (zie figuur);

TGB Bravo
van 54°30'00.00"N 004°32'09.45"E naar 54°30'00.00"N 004°46'00.00"E, naar 53°19'39.51"N 004°46'10.31"E, naar 53°21'58.90"N 004°40'44.58"E en vanaf dit punt in een cirkelboog met een straal van twaalf (12) nautische mijlen met als middelpunt 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E tegen de wijzers van de klok naar 53°11'06.00"N 004°38'07.51"E, naar 53°09'17.00"N 004°40'28.00"E, naar 53°06'10.00"N 004°30'56.00"E, naar 53°05'00.00"N 004°21'00.00"E, naar 52°48'19.00"N 004°21'00.00"E, naar 53°03'20.00"N 003°44'00.00"E, naar 53°27'54.91"N 003°36'56.03"E en terug naar 54°30'00.00"N 004°32'09.45"E, vanaf FL 055 tot en met FL 660 (zie figuur);

TGB Charlie
van 53°40'00.00"N 006°30'00.00"E naar 53°33'38.00"N 006°36'24.00"E, naar 53°31'22.00"N 006°40'20.00"E, naar 53°30'15.00"N 006°44'30.00"E, naar 53°24'37.00"N 006°36'30.00"E, naar 52°48'03.00"N 005°17'11.00"E, naar 52°43'30.00"N 004°33'40.00"E, naar 52°45'25.00"N 004°28'03.00"E, naar 52°48'19.00"N 004°21'00.00"E, naar 53°05'00.00"N 004°21'00.00"E, naar 53°06'10.00"N 004°30'56.00"E, naar 53°09'17.00"N 004°40'28.00"E, naar 53°11'06.00"N 004°38'07.51"E en vanaf dit punt in een cirkelboog met een straal van twaalf (12) nautische mijlen met als middelpunt 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E met de wijzers van de klok naar 53°21'58.90"N 004°40'44.58"E, naar 53°19'39.51"N 004°46'10.31"E en vanaf dit punt in een cirkelboog met een straal van acht (8) nautische mijlen met als middelpunt 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E met de wijzers van de klok naar 53°22'29.07"N 004°52'20.00"E, naar 53°26'24.00"N 005°10'00.00"E, naar 53°30'00.00"N 005°34'00.00"E en terug naar 53°40'00.00"N 006°30'00.00"E, vanaf FL 065 tot en met FL 660 (zie figuur).

3. De TGB’s Alfa, Bravo en Charlie, genoemd in het eerste lid, worden ingesteld op de hieronder genoemde dagen en tijdstippen:

Week 15:
maandag 12 april 2021 van 14:00 uur tot en met 15:00 uur lokale tijd;
dinsdag 13 april 2021 van 14:00 uur tot en met 15:00 uur lokale tijd;
woensdag 14 april 2021 van 14:00 uur tot en met 15:00 uur lokale tijd;
donderdag 15 april 2021 van 14:00 uur tot en met 15:00 uur lokale tijd.

Week 16:
maandag 19 april 2021 van 14:00 uur tot en met 15:00 uur lokale tijd;
dinsdag 20 april 2021 van 14:00 uur tot en met 15:00 uur lokale tijd;
woensdag 21 april 2021 van 14:00 uur tot en met 15:00 uur lokale tijd;
donderdag 22 april 2021 van 14:00 uur tot en met 15:00 uur lokale tijd.

Lees voor de volledige informatie en de afbeeldingen onderstaande beschikking:

Bestand Type Grootte
Beschikking instelling TGB Deviant Dragon pdf 1,038 MB