In de weken 47 en 48 van 2019 wordt de oefening Orange Warden 2019 gehouden. Tijdens deze oefening worden de samenwerking en integratie van Control and Repofting Centre (CRC) Bandbox, het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) en vliegende eenheden bewerkstelligd. Het is daarbij, in het kader van de vliegveiligheid, niet wenselijk dat er een mix ontstaat van oefenende militaire vliegtuigen en niet aan de oefening deelnemend luchtverkeer. Ter bescherming van deze bijzondere activiteit worden in verband met de veiligheid in de lucht vier tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s) ingesteld gedurende bekendgemaakte dagen en tijdstippen. Het is mogelijk dat gedurende de omschreven tijden luchtverkeer om operationele redenen de TGB’s moet kruisen of gebruiken voor andere doeleinden. Om deze reden is bepaald dat het kan worden toegestaan met niet deelnemende luchtvaartuigen de TGB’s te kruisen dan wel te gebruiken na onderling overleg. Onder deze in artikel 3 omschreven uitzonderingsclausule kunnen ook parachutespringactiviteiten op de locaties Texel en Ameland, waar mogelijk en afhankelijk van weersomstandigheden en het oefenscenario, worden geaccommodeerd in een kolom met een straal van twee (2) nautische mijlen rondom het betrokken vliegveld met een hoogte van maximaal EL 150.

Bestand Type Grootte
Beschikking Orange Warden 2019 pdf 569,949 kB
Nota Orange Warden pdf 46,512 kB