Sinds enkele jaren heeft het ministerie van Defensie de beschikking over verschillende typen Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS). Een RPAS kan conform de Regeling vluchten militaire onbemande luchtvaartuigen worden gebruikt in militaire plaatselijke luchtverkeersleidingsgebieden, restricted areas en tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s).

In deze beschikking is op grond van artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014 een TGB aangewezen. Binnen het TGB Marnehuizen zullen in het kader van ondersteuning bij een MARC 3 certificering vluchten met een RPAS worden uitgevoerd. De grenzen van het TGB zullen daarbij niet worden overschreden.

Luchtvaartuigen in gebruik bij de Landelijke Eenheid Dienst Infrastructuur, afdeling Luchtvaart, luchtvaartuigen ten behoeve van HEMS- en SAR-vluchten en gecoördineerde vluchten door luchtvaartuigen, mogen het TGB binnenvliegen na toestemming van MilATCC Schiphol.

Hieronder kun je de hele beschikking doorlezen.

Bestand Type Grootte
Beschikking instelling TGB Marnehuizen RPAS DEF pdf 232,505 KB