In week 43 en week 50 van 2021 zal de oefening Joint Falcon plaatsvinden. Tijdens deze oefening zullen helikopteroperaties worden uitgevoerd die deel uitmaken van de oefening. Ter bescherming van deze bijzondere activiteiten in de lucht wordt in verband met de veiligheid in de lucht het tijdelijke gebied met beperkingen (TGB) Kreekraksluizen ingesteld gedurende de in de beschikking genoemde dagen en tijdstippen. Boven het natuurgebied Markiezaatsmeer begint het ingestelde TGB pas op een hoogte van 1000 voet. Met deze beschikking wordt het TGB Kreekraksluizen ingesteld.

In onderstaande beschikking vind je de exacte locaties en tijden: