BESLUIT

Artikel 1

1. Ten behoeve van de oefening Frisian Flag 2020 worden als oefengebieden de volgende tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s) aangewezen, te noemen TGB Bravo, TGB Charlie, TGB Delta, TGB Echo en TGB Foxtrot. De CTR EHLW is uitgezonderd van de TGB
Foxtrot.
De binnen de begrenzing van het TGB, Echo gelegen Helicopter Main Routes (HMR’s):
KY6O1, KY602, KY6OS, KY606, KY607, KY6OB, KY609, KY673, KY674, KY675, KY676, KY678, KY680 en KY683 zijn uitgezonderd van het TGB Echo met een horizontale afstand van twee (2) nautische mijlen aan weerszijden van de HMR tot een hoogte van 3000 voet AMSL. De KY605 kan gebruikt worden in coördinatie met CRC bandbox. Ook de Helicopter Protected Zone (HPZ): GOROMAND is uitgezonderd van het TGB Echo vanaf zeeniveau tot een hoogte van 2000 voet AMSL.

2. De TGB’s, genoemd in het eerste lid, worden begrensd door de volgende coördinaten en hoogten:
TGB Bravo (10w en high):

van 54°3000.00’N 004°3209.45’E, naar 54°3000.00N 004°4600.00E, naar 53°3000.00”N 004°46’OO.OOE, naar 53°3000.00N 003°38’44.30E en terug naar 54°3000.00N 004°3209.45’E.
Bravo low van FL055-FL300 en Bravo high van FL300-FL660 (zie figuur).
TGB Charlie (10w en high):
van 53°3000.00N 003°3844.30E, naar 53°3000.00’N 004°46’OO.OOE, naar
53°19 39 51’N 004°46 10 31 E, naar 53°21 58 90 N 004°40 44 58 E en vanaf dit punt in een cirkelboog met een straal van twaalf (12) nautische mijlen met als middelpunt
53°15 00 00 N 004°57 00 00 E tegen de wijzers van de klok naar 53° 11 06 00 N
004°38 07 51 E, naar 53°09 17 00 N 004°40 28 00 E, naar 53°11 00 00 N
004°5124.00E, naar 52°56’45.00N 005°08’OO.OO’E, naar 52°47’06.73’N
005°0800.00E, naar 52°4330.00N 004°33’40.00’E, naar 53°0320.00N
003°4400.00E, naar 53°2754.91”N 003°3656.03”E en terug naar 53°30’OO.OON
003°38’44.30E.
Charlie 10w van FL055-FL300 en Charlie high van FL300-FL660 (zie figuur).
TGB Delta (low en high):

van 53°4000.00”N 006°3000.00E, naar 53°3338.00”N 006°3624.00E, naar
53°3122.00N 006°4020.00E, naar 53°3015.00’N 006°44’30.00E, naar
53°2437.00’N 006°3630.00’E, naar 52°4802.89’N 005°17’10.78E, naar
52°47’06.73N 005°0800.00E, naar 52°5645.00’N 005°0S00.00E, naar
53°1100.00’N 004°5124.00’E, naar 53°0917.00”N 004°40’28.00E, naar
53°1106.00N 004°3807.51’E en vanaf dit punt in een cirkelboog met een straal van twaalf (12) nautische mijlen met als middelpunt 53°15’OO.OON 004°5700.00E met de wijzers van de klok naar 53°2158.90’N 004°4044.58E, naar 53°1939.51N
004°46’10.31”E en vanaf dit punt in een cirkelboog met een straal van acht (8) nautische mijlen met als middelpunt 53°1500.00N 004°5700.00”E met de wijzers van de klok
naar 53°2229.07N 004°5220.47’E, naar 53°2624.00N 005°10’OO.OOE, naar
53°3000.00N 005°3400.00E en terug naar 53°40’OO.OON 006°30’OO.OOE.
Delta low van 3000 voet AMSL tot FL300 en Delta high van FL300-FL660 (zie figuur).
TGB Echo (10w en high):

55°O000.00N 005°0O00.00’E, naar 55°0000.00”N 006°3000.00E, naar
53°4000.00N 006°3000.00’E, naar 53°3000.00’N 005°34’OO.OOE, naar
53°2624.00N 005°1000.00E, naar 53°2229.07N 004°52’20.47E en vanaf dit punt in een cirkelboog met een straal van acht (8) nautische mijlen met als middelpunt
53°1500.00N 004°5700.00’E tegen de wijzers van de klok naar
53°19’39.51N 004°4610.31E, naar 54°3000.00N 004°4600.00E, naar
54°3000.00’N 004°3209.45E en terug naar 55°00’OO.OO”N 005°00’OO.OOE.
Echo Low van zeeniveau tot FL300 en Echo high van FL300-FL660 (zie figuur).
TGB Foxtrot

053°2834.17N 005°58’15.44’E, naar 053°1521.67’N 006°1316.72E, naar
052°5826.29N 005°3211.89E, naar 053°1133.70N 005°173.97’E en terug naar
053°2834.17N 005°5815.44’L van 1500ft AMSL tot 3000ft AMSL uitgezonderd hetplaatselijke luchtverkeersleidingsgebied van Leeuwarden.

3. De TGB’s, genoemd in het eerste lid, worden ingesteld op de hieronder genoemde dagen
en tijdstippen:
TGB Bravo (10w en high), TGB Charlie (10w en high), TGB Delta (10w en high),
TGB Echo (10w en high) en TGB Foxtrot

maandag 23 maart 2020 van 9:30 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 16:00 uur lokale tijd;
dinsdag 24 maart 2020 van 9:30 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 16:00 uur lokale tijd;
woensdag 25 maart 2020 van 9:30 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 16:00 uur lokale tijd;
donderdag 26 maart 2020 van 9:30 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 16:00 uur lokale tijd;
vrijdag 27 maart 2020 van 9:30 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 16:00 uur lokale tijd.
TGB Bravo (10w en high), TGB Charlie (10w), TGB Delta (10w), TGB Echo (low en
high) en TGB Foxtrot

maandag 30 maart 2020 van 9:30 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 16:00 uur lokale tijd;
dinsdag 31 maart 2020 van 9:30 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 16:00 uur lokale tijd;
woensdag 1 april 2020 van 9:30 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 16:00 uur lokale tijd;
donderdag 2 april 2020 van 9:30 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 16:00 uur lokale tijd;
vrijdag 3 april 2020 van 9:30 tot 12:00 uur lokale tijd.

Lees voor de volledige informatie en de afbeeldingen onderstaande beschikking:

Bestand Type Grootte
Beschikking FF2020 pdf 587,024 KB