Sinds enkele jaren heeft het Ministerie van Defensie de beschikking over verschillende typen Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS). Een RPAS kan conform de Regeling vluchten militaire onbemande luchtvaartuigen worden gebruikt in militaire plaatselijke luchtverkeersleidingsgebieden, restricted areas en tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s). In deze beschikking is op grond van artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014 een TGB aangewezen.

Bestand Type Grootte
Beschikking instelling TGB I Jmuiden RPAS DEF pdf 258,181 KB