Sinds enkele jaren heeft het Ministerie van Defensie de beschikking over verschillende typen Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS). Een RPAS kan conform de Regeling vluchten militaire onbemande luchtvaartuigen worden gebruikt in militaire plaatselijke luchtverkeersleidingsgebieden, restricted areas en tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s). In dit besluit is op grond van artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014 een TGB aangewezen.

In onderstaande beschikking vind je de exacte locaties en tijden:

Bestand Type Grootte
Beschikking instelling TGB Hoogkarspel RPAS DEF pdf 198,621 KB