In week 27 van 2023 vindt de oefening Purple Windmill plaats. Dit is een close air support (CAS) oefening van het Defensie Helikopter Commando samen met grondeenheden. Om de oefening veilig te laten verlopen is het noodzakelijk dat het betrokken luchtruim tijdelijk wordt gesloten. Derhalve wordt met deze beschikking op grond van artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014 het tijdelijk gebied met beperkingen (TGB) Havelte ingesteld.

Luchtvaartuigen in gebruik bij de Landelijke Eenheid, Dienst Infrastructuur, afdeling Luchtvaart, en luchtvaartuigen ten behoeve van HEMS- en SAR-vluchten mogen het tijdelijk gebied met beperkingen binnenvliegen na toestemming van het MilATCC Schiphol. Dit geldt ook voor gecoördineerde vluchten door luchtvaartuigen die vooraf toestemming hebben gekregen van het MilATCC Schiphol.