In week 29 van 2023 vindt de oefening CAS 45 PIB plaats. Dit is een close air support (CAS) oefening om de getraindheid van de Joint Terminal Attack Controller in stand te houden. Om de oefening veilig te laten verlopen is het noodzakelijk dat het betrokken luchtruim tijdelijk wordt gesloten. Derhalve wordt met deze beschikking op grond van artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014 het tijdelijk gebied met beperkingen (TGB) Havelte ingesteld. Luchtvaartuigen in gebruik bij de Landelijke Eenheid, Dienst Infrastructuur, afdeling Luchtvaart, en luchtvaartuigen ten behoeve van HEMS- en SAR-vluchten mogen het TGB binnenvliegen na toestemming van het MilATCC Schiphol. Dit geldt ook voor gecoördineerde vluchten door luchtvaartuigen die vooraf toestemming hebben gekregen van het MilATCC Schiphol.

Bestand Type Grootte
Beschikking instelling TGB Havelte wk 29 DEF pdf 293,509 KB