Sinds enkele jaren heeft het ministerie van Defensie de beschikking over verschillende typen Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS). Een RPAS kan conform de Regeling vluchten militaire onbemande luchtvaartuigen worden gebruikt in militaire plaatselijke luchtverkeersleidingsgebieden, restricted areas en tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s). In deze beschikking is op grond van artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014 een
TGB aangewezen.

Binnen het TGB Fort Crèvecoeur zullen in het kader van een gesimuleerde amfibische aanval op Fort Crèvecoeur vluchten met een RPAS worden uitgevoerd.

Lees de hele beschikking hieronder

Bestand Type Grootte
Beschikking instelling TGB RPAS Fort Crevecoeur DEF pdf 252,96 KB