In week 39 maakt het Defensie Munitie Bedrijf gebruik van de EHR49 Breezanddijk. Ten behoeve van het uitvoeren van schietproeven met een 155mm type Panzer Howitzer 2000NL is uitbreiding van de EHR49 noodzakelijk tot een hoogte van FL350. Ter bescherming van deze bijzondere activiteit in de lucht wordt in verband met de veiligheid in de lucht het tijdelijke gebied met beperkingen (TGB) EHR49 EXT ingesteld gedurende de in de beschikking genoemde dagen en tijdstippen.

In onderstaande beschikking vind je de exacte locaties en tijden:

Bestand Type Grootte
Ondertekende beschikking instelling TGB EHR49 Ext pdf 811,714 KB