In week 26 van 2023 vinden de Marinedagen plaats. Tijdens de Marinedagen zullen valschermspringactiviteiten plaatsvinden en demonstraties in de Nieuwe Haven als onderdeel van de Marinedagen. Met beschikking Vergunning luchtvaartvertoning Marinedagen 2023, met kenmerk MLA/064/2023, is de vergunning afgegeven voor het uitvoeren van valschermspringactiviteiten en demonstraties. Ter bescherming van de demonstraties en valschermactiviteiten in de lucht zijn de tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB) Den Helder Laag en Hoog ingesteld gedurende bovengenoemde dagen en tijdstippen. Bij de uitvoering van de demonstraties en valschermactiviteiten worden de grenzen van het TGB niet overschreden. Met deze beschikking worden TGB Den Helder Laag en TGB Den Helder Hoog ingesteld.

Bestand Type Grootte
Beschikking instelling TGB Den Helder DEF pdf 191,955 KB