Aan de commandant van het Defensie Helikopter Commando (DHC) wordt ontheffing verleend van het verbod, genoemd in artikel 1, onderdeel e, onder 1° van de Regeling beperking geluidhinder luchtvaart ten behoeve van het uitvoeren van vluchten voor oefendoeleinden, op werkdagen tot 01:00 uur plaatselijke tijd, binnen het plaatselijke luchtverkeersleidingsgebied van de militaire luchthaven De Kooy.

De ontheffing, bedoeld in het eerste lid, is van kracht op de volgende dagen en tijdstippen:
Week 14:

dinsdag 4 april 2023 00:00 uur tot 01:00 uur plaatselijke tijd;
woensdag 5 april 2023 00:00 tot 01:00 uur plaatselijke tijd;
donderdag 6 april 2023 00:00 tot 01:00 uur plaatselijke tijd;
vrijdag 7 april 2023 00:00 tot 01:00 plaatselijke tijd;
Week 27:

dinsdag 4 juli 2023 00:00 tot 01:00 uur plaatselijke tijd;
woensdag 5 juli 2023 00:00 tot 01:00 uur plaatselijke tijd;
donderdag 6 juli 2023 00:00 tot 01:00 uur plaatselijke tijd;
vrijdag 7 juli 2023 00:00 tot 01:00 uur plaatselijke tijd;
Week 28:

dinsdag 11 juli 2023 00:00 tot 01:00 uur plaatselijke tijd;
woensdag 12 juli 2023 00:00 tot 01:00 uur plaatselijke tijd;
donderdag 13 juli 2023 00:00 tot 01:00 uur plaatselijke tijd;
vrijdag 14 juli 2023 00:00 tot 01:00 uur plaatselijke tijd;
Week 36:

dinsdag 5 september 2023 00:00 tot 01:00 uur plaatselijke tijd;
woensdag 6 september 2023 00:00 tot 01:00 uur plaatselijke tijd;
donderdag 7 september 2023 00:00 tot 01:00 uur plaatselijke tijd;
vrijdag 8 september 2023 00:00 tot 01:00 uur plaatselijke tijd.

Bekijk de volledige ontheffing via onderstaand bestand.