Van 6 tot en met 16 september 2021 (week 36 en week 37 van 2021) vindt de multinationale Airborne oefening Falcon Leap plaats. Tijdens deze oefening worden bijzondere luchtverkeersactiviteiten verricht. Ter bescherming van het burger- en militair luchtverkeer is het noodzakelijk om de in de beschikking genoemde gebieden aan te wijzen als tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s).

In het kader van de deze oefening vinden in week 37 grootschalige parachutistenlandingen plaats binnen het TGB Heteren. In week 36 wordt in de TGB’s Deelen en Marnewaard, naast parachutelandingen, ook geoefend met het Cargo Delivery System. Om de betrokken lading die uit het luchtvaartuig wordt afgeworpen veilig op de beoogde positie te laten neerkomen, is het noodzakelijk dat het betrokken luchtvaartuig voldoende laag kan vliegen, waarbij de vliegprocedures zo zijn ingericht dat de onderschrijding van de minimale vlieghoogte beperkt is. Daarom wordt aan de gezagvoerders en bemanning van de aan deze oefening deelnemende luchtvaartuigen, binnen het kader van deze oefening, ontheffing verleend van het verbod, genoemd in paragraaf SERA.5005, onderdeel (f), van verordening (EU) nr.
923/2012 om een VFR-vlucht uit te voeren beneden de minimum VFR-vlieghoogte. De ontheffing van de minimum VFR-vlieghoogte geldt alleen voor die delen van de vlucht die voor het doel van de vlucht, dus in het kader van de uitvoering van de oefening, noodzakelijk zijn. Dit betekent dat niet continu laag wordt gevlogen.

In onderstaande beschikking vind je de exacte locaties en tijden: