Op 2 juni 2021 vindt de commando-overdracht plaats van de commandant van de 11de Luchtmobiele Brigade. Bij deze commando-overdracht zijn diverse vliegende eenheden betrokken. Om de overdracht veilig te laten verlopen is het noodzakelijk dat het betrokken luchtruim tijdelijk wordt gesloten. Derhalve worden met deze beschikking op grond van artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014 het tijdelijk gebied met beperkingen (TGB) Deelen ingesteld.

In onderstaande beschikking vind je de exacte locaties en tijden: