BESLUIT:

Artikel 1
1. Op zaterdag 20 maart 2021, met uitwijkdatum zaterdag 27 maart 2021, van 18:00 uur tot 23:00 uur plaatselijke tijd, wordt aan Skydive Rotterdam ontheffing verleend van de verplichting om valschermsprongen uitsluitend uit te voeren binnen de daglichtperiode, bekendgemaakt in de luchtvaartgids, zoals gesteld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van de Regeling valschermspringen 2010, onder de volgende voorschriften en beperkingen:
a. De parasprongen vinden uitsluitend plaats binnen het vaste springgebied Rhoon, zijnde een cirkel met een straal van 2 nautische mijlen, waarvan het middelpunt is gelegen op positie 51°51'08"N 004°26'10"E.
b. De maximale springhoogte bedraagt FL 120.
c. De paravluchten worden minimaal 5 dagen voorafgaand aan de vlucht als ‘Bijzondere vlucht’ afgestemd met de Operationele Helpdesk van LVNL (OHD-LVNL) via het formulier Aanvraag NOTAM valschermsprongen, die terug te vinden is op de website van de OHD-LVNL: http://www.lvnl-ohd.nl/.
d. Voor aanvang van de vlucht wordt gecoördineerd met de Operationele Helpdesk van LVNL, tel.: 020-4062201 (07:00-17:00 uur plaatselijke tijd); e-mail: ops_helpdesk@lvnl.nl.
e. Na 23:00 uur plaatselijke tijd worden er geen paravluchten meer uitgevoerd.
f. De paravluchten worden uitgevoerd onder IFR-vliegregels, met een IFR-gecertificeerd vliegtuig en door een gezagvoerder met een geldige Instrument (IR) bevoegdheid voor een Cessna 208 Caravan.
g. Indien luchtverkeerstechnische redenen daartoe noodzaken, kan de betrokken luchtverkeersleidingsdienst (LVNL) de vlucht doen uitstellen, dan wel annuleren.
h. De vluchten worden uitgevoerd volgens de regels, gesteld in Deel SPO of Deel NCO van Verordening (EU) nr. 965/2012 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures voor vluchtuitvoering.

2. Aan de valschermspringers van of te gast bij Skydive Rotterdam wordt ontheffing verleend van het verbod in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van de Regeling valschermspringen 2010 om te springen buiten de daglichtperiode, mits:
a. de springbak deugdelijk is verlicht en
b. de omgeving tevoren is gecontroleerd op obstakels.

Lees voor de volledige informatie en de afbeeldingen onderstaande beschikking: