Van dinsdag 8 februari tot en met vrijdag 18 februari 2022 wordt de oefening Guardian Defender gehouden. Tijdens deze oefening, waarbij vliegende eenheden en grondeenheden zijn betrokken, staat de integratie en samenwerking van deze eenheden centraal.

Om de oefening mogelijk te maken wordt aan de aan de oefening deelnemende gezagvoerders binnen de aangewezen oefengebieden (tijdelijke laagvlieggebieden) voor VFR-vluchten binnen de daglichtperiode ontheffing verleend van de vigerende minimum VFR-vlieghoogte op grond van artikel 7 van de Regeling minimum VFR-vlieghoogten en VFR-vluchten buiten de daglichtperiode voor militaire vliegtuigen en helikopters (hierna: de Regeling). Ingevolge deze ontheffing mag, indien door militaire helikopters, behorende tot of in gebruik bij de Nederlandse en bondgenootschappelijke strijdkrachten, wordt geoefend in het kader van operaties met niet-vliegende eenheden, op 100 voet (30 meter) of zoveel lager als voor het doel van de vlucht noodzakelijk is, worden gevlogen. Voor VFR-vluchten buiten de daglichtperiode geldt dat, buiten de gebieden zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Regeling, ten minste 300 voet (100 meter) boven grond of water of zoveel lager als voor het doel van de vlucht noodzakelijk is. Dit betekent dat niet continu laag zal worden gevlogen, maar alleen indien dat nodig is voor het doel van de vlucht.

In onderstaande beschikking vind je de exacte locaties en tijden: