Op donderdag 1 juli 2021 wordt op de voormalige vliegbasis Soesterberg de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid in het kader van 1 juli-herdenking van het Commando Luchtstrijdkrachten gehouden. Een deel van de ceremonie bestaat uit het uitvoeren van een ‘missing man formatie’ van vier F-16 jachtvliegtuigen. Een van de jachtvliegtuigen klimt daarbij boven de locatie van het monument ter nagedachtenis van de gevallenen uit de formatie naar FL 090. Ter bescherming van deze speciale formatievlucht is het gebied EHTSA 24 ingesteld (zie artikel 4, zesde lid, aanhef juncto onderdeel b, van de Regeling beperking of verbod uitoefening burgerluchtverkeer in bepaalde gebieden 2018). In paragraaf SERA.5005, onderdeel (f), van verordening (EU) nr. 923/2012 is het verbod opgenomen een VFR-vlucht uit te voeren beneden de minimumvlieghoogtes. Op basis van artikel 19, derde lid, van het Besluit luchtverkeer 2014 kan ontheffing worden verleend van dit verbod.

In onderstaande beschikking vind je de exacte locaties en tijden: