Op woensdag 4 mei 2022 zal op de voormalige vliegbasis Soesterberg tijdens de Nationale Dodenherdenking de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid plaatsvinden. Op vrijdag 1 juli 2022 wordt op de voormalige vliegbasis Soesterberg de 1-juli herdenking van het Commando Luchtstrijdkrachten gehouden. Een deel van de ceremonie bestaat uit het uitvoeren van een flypast met een ‘missing man’ formatie van vier (4) jachtvliegtuigen. Dit houdt in dat ter nagedachtenis aan de gevallenen, één (1) van de jachtvliegtuigen boven de locatie van het monument uit de formatie naar FL 090 klimt. Ter bescherming van deze speciale formatievlucht is het gebied EHTSA 24 ingesteld (zie artikel 4, zesde lid, aanhef juncto onderdeel b, van de Regeling beperking of verbod uitoefening burgerluchtverkeer in
bepaalde gebieden 2018).

In onderstaande beschikking vind je de exacte locaties en tijden: