In de weken 27, 33 en 39 vindt de oefening Weapon Instructor Course (WIC) plaats. Onderdelen van deze oefening zijn het, onder radar dreiging, tactisch verplaatsen op lage hoogten, het uitvoeren van zogenaamde Air-Land Operations op maritiem vliegkamp De Kooy en vliegbasis Leeuwarden en het oefenen met het zogenaamde Cargo Delivery System (CDS). Om de betrokken lading die uit het luchtvaartuig zal worden afgeworpen veilig op de beoogde positie te laten neerkomen, is het noodzakelijk dat het betrokken luchtvaartuig tijdens het aanvliegen en uitvliegen van de procedures voldoende laag kan vliegen waarbij de vliegprocedures zo zijn ingericht dat de onderschrijding van de minimale vlieghoogte beperkt is. In het kader daarvan is aan de gezagvoerders van de militaire
transportvliegtuigen van het type C-130 op grond van artikel 19, derde lid, van het Besluit luchtverkeer 2014 ontheffing verleend van het verbod, genoemd in paragraaf SERA.5005, onderdeel (f), van verordening (EU) nr. 923/2012 om een VFR-vlucht uit te voeren beneden de minimum VFR-vlieghoogte.

In onderstaande beschikking vind je de exacte locaties en tijden: