Van maandag 29 november 2021 tot en met vrijdag 17 december 2021 wordt de oefening Tech Bull gehouden.

Tech Bull is een oefening van het 336 squadron van de Koninklijke Luchtmacht samen met, onder andere, Bijzondere Bijstandseenheden van de Koninklijke Marine. Teneinde de oefening mogelijk te maken is aan de gezagvoerders van de militaire transportvliegtuigen op grond van artikel 19, derde lid, van het Besluit luchtverkeer 2014 ontheffing verleend van het verbod, genoemd in paragraaf SERA.5005, onderdeel (f), van verordening (EU) nr. 923/2012 om een VFR-vlucht uit te voeren beneden de minimum VFR-vlieghoogte. De ontheffing van de minimum VFR-vlieghoogte geldt alleen voor die delen van de vlucht die voor het doel van de vlucht, dus in het kader van de uitvoering van de oefening, noodzakelijk zijn. Dit betekent dat niet continu laag wordt gevlogen.

In onderstaande beschikking vind je de exacte locaties en tijden: