Van maandag 2 oktober 2023 tot en met vrijdag 13 oktober 2023 wordt de oefening Frisian Flag gehouden.

Frisian Flag is een grootschalige multinationale vliegoefening, waaraan zowel vliegtuigen van het Air Combat Command, Air Mobility Command als helikopters van het Defensie Helikopter Commando van de Koninklijke Luchtmacht aan deelnemen. Teneinde de doelstellingen van de oefening te behalen is aan de gezagvoerders van de militaire transportvliegtuigen en helikopters op grond van artikel 19, derde lid, van het Besluit luchtverkeer 2014 ontheffing verleend van het verbod, genoemd in paragraaf SERA.5005, onderdeel (f), van verordening (EU) nr. 923/2012 om een VFR-vlucht uit te voeren beneden de minimum VFR-vlieghoogte onder de voorwaarden gesteld in de ontheffing. De ontheffing van de minimum VFR-vlieghoogte geldt tevens alleen voor die delen van de vlucht die voor het doel van de vlucht, dus in het kader van de uitvoering van de oefening, noodzakelijk zijn. Dit betekent dat niet continu laag mag worden gevlogen.