In week 27 van 2021 vindt de oefening 301 van het Defensie Helikopter Commando (DHC) en het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando plaats. Tijdens deze oefening, waarbij vliegende eenheden en grondeenheden zijn betrokken, staat de integratie en samenwerking van deze eenheden centraal.

Teneinde de oefening mogelijk te maken wordt, voor de aan de oefening deelnemende gezagvoerders van het DHC, binnen het aangewezen oefengebied (tijdelijk laagvlieggebied) 301 ontheffing verleend van de vigerende minimum VFR-vlieghoogte.

In onderstaande beschikking vind je de exacte locaties en tijden: