Op zondag 30 mei 2021 wordt op de militaire begraafplaats van Margraten de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid in het kader van de Margaten Memorial Day gehouden. Een deel van de ceremonie bestaat uit het uitvoeren van een missing man formatie van vier F-16 jachtvliegtuigen van de vliegbasis Leeuwarden. Een van de jachtvliegtuigen klimt daarbij boven de locatie van het monument ter nagedachtenis van de gevallenen uit de formatie naar FL 090. Ter bescherming van deze speciale formatievlucht is het gebied EHTSA 23 ingesteld (zie artikel 4, zesde lid, aanhef juncto onderdeel a, van de Regeling beperking of verbod uitoefening burgerluchtverkeer in bepaalde gebieden 2018).

In onderstaande beschikking vind je de exacte locaties en tijden: