Aan de commandant van het Defensie Helikopter Commando wordt ontheffing verleend van het verbod, genoemd in artikel 1, onderdeel e, onder 1°, van de Regeling beperking geluidhinder luchtvaart ten behoeve van het uitvoeren van vluchten voor oefendoeleinden binnen het plaatselijke luchtverkeersleidingsgebied van de militaire luchthaven De Kooy, op werkdagen na 00:00 uur plaatselijke tijd tot 07:00 uur plaatselijke tijd of zoveel eerder als de uniforme daglichtperiode aanbreekt, en op vrijdagen vanaf 17:00 uur, zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.

In onderstaande beschikking vind je de exacte locaties en tijden: