Achter de schermen wordt er al hard gewerkt aan het NK Schermvliegen Vlakland (NKSV) van 2020. We willen een aantal veranderingen door gaan voeren t.o.v. voorgaande jaren, dus hou de nieuwsbrieven, facebook en de nieuwe website locatie in de gaten! Momenteel staan daar nog de gegevens van 2019, maar daar komt binnenkort verandering in.
De wedstrijdvorm zal voor de reguliere weekenden niet veranderen, dus die pagina’s kun je vast bestuderen.

Verder een paar data die alvast belangrijk zijn:

  • Eerste wedstrijdweekend: 6-7 maart
  • Finale weekend: 21-24 mei (hemelvaart)

Van het finale weekend willen we een FAI Cat-2 wedstrijd maken. Er zullen taken vergelijkbaar met die in de bergen uitgezet worden, deze zullen worden gescoord met elapsed time. Welke dagen we precies gaan gebruiken voor de finale is nog onderwerp van discussie.De voorrondes worden zoals vanouds gevlogen volgens het cilinderrace principe.

Voor degenen die de wedstrijdvorm van het NKSV niet kennen volgt hieronder een korte
omschrijving. Voor uitgebreide beschrijving: check de website.

Het NKSV is een wedstrijd die door zijn vorm geschikt is voor het starten vanaf verschillende liervelden. De tijd wordt gemeten over een opgegeven afstand en met elkaar vergeleken om zo toteen dag-stand te komen. Hiermee is het mogelijk om vluchten vanaf verschillende startplekken met elkaar te vergelijken. Zo krijg je per wedstrijddag een ranglijst.

Er zijn 24 weekend en/of feestdagen vanaf 6 maart tot aan de finale waarop taken worden uitgezet. De 4 beste scores van piloten worden bij elkaar opgeteld. Daaruit volgt dan een ranglijst. De beste 20 (onder bepaalde voorwaarden, zie website) worden uitgenodigd voor het finaleweekend om te bepalen wie daadwerkelijk Nederlands Kampioen Schermvliegen Vlakland wordt.

Voor vragen/opmerkingen/suggesties, graag mailen naar wc.schermvliegen@knvvl.nl.
Wij hebben er zin in!

Max Denneboom, Matthijs Derks, Feite Klijnstra en Marga van Woensel