Einduitslag 2018

Plaats Naam Totaal
1 Mark Schoonhoven 4393
2 Paul de Boer 4128
3 Jan Meerbeek 4052
4 Joop Westdijk 3611
5 Hugo Robben 3608
6 Gerard Huizinga 3175
7 Marga van Woensel 2366
8 Max Stek 1919
9 Ruud van den Broek 1858
10 Robert Poth 1660
11 Robert van de Blom 1582
12 Vincent Spiegelenberg 1147
13 Max Denneboom 430

Inleiding

Het Nederlands Kampioenschap Schermvliegen Vlakland (NKSV) is dé wedstrijd voor overlandvliegen in onze Lage Landen. In de periode april tot en met half juni kun je bijna elk weekeinde plus enkele feestdagen een of meer taken vliegen. De taken worden afgestemd op de weersomstandigheden en daarom pas op elke wedstrijddag zelf bekend gemaakt via website en whatsapp. Het concept van het NKSV is uitermate geschikt voor een eerlijke competitie aan de lier. Voor piloten die een keer aan wedstrijdvliegen willen “ruiken” is dit een leuke kennismaking met de wedstrijdsport.

Via deze pagina is alle uitleg te vinden over het NKSV en hier vind je het wedstrijdreglement. Klik in het menu rechts voor de subpagina's. De belangrijkste gegevens over het NKSV:

 • Er wordt gestreden in 3 klassen:
  • standaard klasse (schermen tot en met type EN-B of daaraan gelijkwaardig)
  • open klasse (schermen hoger dan EN B of daaraan gelijkwaardig)
  • dames klasse (alle schermtypen)
 • De voorronden zijn vanaf 15 april tot en met 11 juni
 • Taken worden op de wedstrijddag via website en Whatsapp bekend gemaakt.
 • De finale is op 17 en 18 juni, met uitwijk naar 24 en 25 juni (onder voorbehoud)
 • Na de voorronden gelden van elke deelnemer de beste 4 vluchten voor het bepalen van het tussenklassement, dat bepalend is voor deelname aan de finale
 • Aan de finale doen de beste 24 piloten deel met als voorwaarde dat er 4 dames meedoen en 8 piloten met categorie EN-B.
 • Tijdens de finale worden de slechtste vluchten uit de voorrondes vervangen door de scores van het finaleweekend
 • Winnaars worden bepaald tijdens het finaleweekend: om winnaar te kunnen worden moet je dus deelnemen aan het finaleweekend
 • Vanwege het grote aantal deelnemers aan de finale wordt deze gehouden vanaf twee liervelden, die bij elkaar in de buurt liggen in Linde bij Vorden (onder voorbehoud)
 • Tijdens de finale wordt er waarschijnlijk getraplierd. Finalisten moeten daartoe zelf over een traprelease beschikken.

Dit jaar wordt er een Whatsapp service geboden. Wil je op de dag van de wedstrijd een Whatsapp ontvangen met de taak van de dag, stuur dan een mail met je mobiele nummer naar de wedstrijdcommissaris Marga van Woensel: wc.schermvliegen@KNVvL.nl.

Hulp gevraagd – één
Tijdens de voorrondes wordt iedere wedstrijddag een taak uitgeschreven. Dit gebeurt op basis van vastomlijnde regels. Data hiervoor wordt ingevoerd in een spreadsheet en deze gegevens worden vervolgens via sms gedeeld en op de xcontest website geplaatst. Op zich een simpele handeling die in de ochtend van de taak rond 11:00 plaats moet vinden. De huidige organisatie kan niet alle geplande dagen afdekken, dus hiervoor is hulp gevraagd. Lijkt dit je leuk om te doen: graag een mailtje naar de wedstrijdcommissaris Marga van Woensel: wc.schermvliegen@KNVvL.nl of 06 395 86 380 (na 18:00). Ook voor andere vragen omtrent wedstrijdvliegen kun je haar uiteraard benaderen!

Hulp gevraagd – twee
Tijdens de finale wordt er vanaf twee verschillende liervelden gelierd. De organisatie hiervan is nog niet helemaal rond. Het zou een hoop werk schelen als een lierman (+ evtueel startleider) met lier zich zou melden die bovengenoemde finale weekenden mee zou willen doen. Meer informatie: Marga van Woensel: wc.schermvliegen@KNVvL.nl of 06 395 86 380 (na 18:00).

Uitleg

1. Inleiding

Sinds 2009 wordt er in Nederland een vlakland competitie gehouden volgens het cilinderrace principe. Dat idee is in Nederland ontwikkeld en inmiddels ook internationaal overgenomen. Hiermee is het mogelijk om een wedstrijd aan de lier te vliegen met verschillende startlocaties. Deze wedstrijd wordt over een aantal weekenden in het voorjaar gehouden: er zijn minimaal 20 dagen voorrondes en een finaleweekend. Iedere vlieger van elk niveau kan hier aan meedoen. Hieronder is beschreven hoe deze wedstrijdvorm in elkaar steekt.

2. Achtergrond

De vliegprestaties bij wedstrijden waarbij de deelnemers in de lucht worden gebracht door een lier zijn zonder twijfel afhankelijk van een bepaalde geluksfactor. Dit heeft op zich niets te maken met vlaklandvliegen maar met een startmethode waarbij je niet zelf het startmoment kan kiezen en het ook niet mogelijk is tegelijk of kort na elkaar te starten. Bij weersafhankelijke sporten is er vaak sprake van een zekere mate van geluk, de factor geluk of pech bij schermvliegen vanaf de lier is echter veel te groot en bleek in het verleden bij de DOFC (Dutch Open Flatland Competition) vaak bepalend voor de einduitslag.

Gewoonlijk wordt bij schermvliegwedstrijden door de deelnemers zo snel mogelijk een parcours met een bepaalde afstand gevlogen. ‘Afstand’ en ‘tijd’ zijn de twee onderdelen die samen de prestatie vormen. Het vliegen van een vrije afstand in wedstrijden waarbij niet gelijktijdig wordt gestart is oneerlijk en wijkt af van FAI­-wedstrijden zoals het EK, WK en veel andere wedstrijden. De NKSV is ontworpen om een type taak en wedstrijdstructuur te ontwerpen op basis van de bekende systematiek en bovendien geschikt voor wedstrijden vanaf de lier. Het doel daarbij is:

 1. Een veilige en eerlijke wedstrijd met tenminste vier volwaardige taken.
 2. Laagdrempelig voor de beginnende wedstrijdvlieger en uitdagend voor de ervaren wedstrijdvlieger.
 3. Voor de organisatie een gemakkelijke en doeltreffende task­setting.
 4. Begrijpelijk en aantrekkelijk voor publiek en media.

Verder is van belang het bevorderen van het wedstrijdvliegen waarbij beginners op toegankelijke wijze kennis maken met het vliegen van een wedstrijdtaak met een startvenster, een start en een goal. De stap van overlandvliegen naar wedstrijdvliegen is door de laagdrempelige deelname aan de NKSV makkelijk gemaakt. Met de NKSV kunnen in principe een ongelimiteerd aantal deelnemers deelnemen. Alleen het finaleweekend heeft beperkingen vanwege bovengenoemde redenen.

3. Beschrijving van de cilinderrace

De NKSV vindt plaats op basis van het concept cilinderrace welke hieronder wordt beschreven. Om vliegprestaties met elkaar te kunnen vergelijken moeten alle deelnemers eenzelfde traject vliegen, op hetzelfde of zelfgekozen moment starten en op dezelfde of zelfgekozen plaats starten: voorwaarden voor een eerlijke wedstrijd! Met name bij het gebruik van een lier is het belangrijk om de uitgangssituatie voor iedereen zoveel mogelijk gelijk te laten zijn. De Cilinder Race maakt het vaststellen en vliegen van wedstrijdtaken in Nederland eerlijker, makkelijker en ook leuker. Met de cilinderrace is het mogelijk om vluchten vanaf verschillende startlocaties toch op een eerlijke manier met elkaar te vergelijken. De taak bestaat namelijk niet uit een te vliegen route, maar uit een te vliegen afstand. Deze afstand kan vanaf ieder aangemeld lierterrein (zie hieronder) gevlogen worden. De kenmerken van Cilinder Race taken zijn weergegeven in de figuur.

Iedere vliegbare wedstrijddag wordt er ’s ochtends een taak uitgezet met de volgende twee parameters:

 • een startcilinder (gele cirkel in het midden) : een cilinder met een variabele grootte met het lierveld als middelpunt waarbinnen hoogte opgebouwd kan worden alvorens aan de afstand te beginnen. Bij het vliegen over de grens van de startcilinder gaat de tijd lopen. Naarmate de wind krachtiger is zal een grotere cilinder worden vastgesteld
 • een finishcilinder (blauwe cirkel): cilinder met een variabele grootte met het lierveld als middelpunt. De finishcilinder dient om de afstand van de taak te bepalen. Wanneer de deelnemers de finishcilinder uitvliegen is men gefinisht of, in geval van een Return Race, kan men omkeren en terug vliegen naar de startcilinder om de taak te voltooien

Met deze twee cilinders kunnen twee soorten taken uitgezet worden (zie ook figuur 1):

 • Exit race: een taak waarbij bij het uitvliegen van de startcilinder de race start en bij het uitvliegen van de finishcilinder de taak is voltooid.
 • Return race: een taak waarbij bij het uitvliegen van de startcilinder de race start en na het uitvliegen van de finishcilinder wordt er omgekeerd en vervolgens bij het weer terug invliegen van de startcilinder wordt er gefinisht.

De deelnemer met de snelste tijd van start naar goal wint.

Bij het vaststellen van de taken op een wedstrijddag wordt rekening gehouden met de volgende omstandigheden:

 • De startclinder is van voldoende omvang
  Ondanks een gekozen startvolgorde kan er natuurlijk geen individueel gunstig liermoment worden voorzien en gekozen. Er zijn vliegers die al tijdens het lieren of meteen er na de thermiek in vliegen. Tegenover anderen die niets vinden en eerst op zoek moeten naar thermiek en zo gedwongen worden vroegtijdig te starten omdat tijdens het thermieken al de start-cilinder wordt ingevlogen. Het startmoment wordt daardoor afhankelijk van het liermoment. Een startcilinder van voldoende omvang geeft deelnemers genoeg ruimte en tijd om thermiek te vinden en hoogte te winnen alvorens de startcilinder uit te vliegen. De grootte van de startcilinder bedraagt maximaal 20% van de totale taakafstand.
 • Een exit finishcilinder
  Door een exit finish cilinder te definiëren is deze vorm van taaksetting bestand tegen het draaien van de wind gedurende de dag. De cilindergrootte wordt gekozen naar aanleiding van windkracht en windrichting in combinatie met de verwachte thermieksterkte. De vliegkoers en dus de plaats waar men de cilinder uit wil vliegen, wordt door de vlieger zelf bepaald waarmee het voordeel van ‘open distance’ taken behouden blijft

4. De wedstrijdopzet: ‘Cilinder Race’ taken

Om te komen tot een volwaardig en eerlijke wedstrijd dienen er tenminste 4 geldige taken gevlogen worden volgens een eerlijk systeem. Omdat de weersomstandigheden in het gekozen vliegseizoen (voorjaar) op circa 40% van alle dagen een wedstrijdtaak mogelijk maken, zouden er dus tenminste 10 vliegdagen, verdeeld over 5 wedstrijdweekeinden moeten worden ingepland. Het huidige aantal lierlocaties en de hoeveelheid (bereidwillige) vliegclubs/­scholen is onvoldoende om aan deze minimale eis te kunnen voldoen. Bovendien is er de wens om in het kader van veiligheid en eerlijkheid slechte scores te kunnen schrappen waardoor er nog meer vliegdagen nodig zijn.

Als gevolg van luchtruimbeperkingen is het overlandvliegen eigenlijk alleen boven het oostelijk deel van Nederland mogelijk. Positief hierbij is dat juist dit gebied een gunstig landschap heeft voor het ontstaan van thermiek en daarom ook het merendeel van de vliegclubs juist daar hun lierveld heeft.

4.1 Hoe werkt het?


Uitgangspunt: Op mooie overland dagen zijn de vliegcondities boven het thermische oost Nederlandse ‘dekzandlandschap’ goed met elkaar te vergelijken. Vaak kan dit gebied zelfs worden beschouwd als één homogeen vlieggebied waar één universele taak, gebaseerd op het Cilinder Race concept, tegelijkertijd gevlogen kan worden vanaf verschillende locaties in dat gebied.

Op een gegeven aantal zater-, zon- en feestdagen in het wedstrijdseizoen, wordt er door de wedstrijdorganisatie één Cilinder Race taak vastgesteld die door de deelnemers vanaf hun eigen clublocatie, of een andere locatie naar keuze (maar wel in de lijst van deelnemende lierterreinen) gevlogen kan worden. Hierdoor wordt het mogelijk binnen de regels van de Cilinder Race je eigen startmoment, startplaats en vliegkoers te bepalen terwijl alle deelnemers toch in hetzelfde startvenster, dezelfde taak & afstand moeten vliegen.

De wedstrijdorganisatie bepaalt de taak voor die dag en maakt deze rond 11:00 uur via de website en sms bekend. Zoals vermeld zijn er twee typen taken: de Exit Race en de Return Race, kortweg ‘exit’ en ‘return’ genoemd. De koers naar de finish of het keerpunt wordt door de deelnemer zelf bepaald. In een website­briefing en in sms wordt de taak van die dag bekend gemaakt en ook de meteo informatie op basis waarvan de taak is vastgesteld.

De taakbriefing bevat:

 1. Taaknummer en datum (wedstrijddag)
 2. Startcilinder (omvang)
 3. Finishcilinder (omvang)
 4. Meteo op 500 voet: windrichting, kracht en temperatuur
 5. Meteo op 3000 voet: windrichting, kracht en temperatuur
 6. Thermiekplafond (de verspelde thermiekhoogte)

De meteogegevens worden gehaald van de website www.luchtvaartmeteo.nl. Ieder KNVvL lid kan hierop inloggen met KS[KNVvL nummer] en als wachtwoord je eigen achternaam in hoofdletters. Ga naar OPMET, tabblad region en de benodigde gegevens kunnen gehaal worden van low level forecast en glider forecast

Verschillen de condities tussen de locaties te veel of is er een grote kans op onveilige weersomstandigheden, zoals onweer of te harde wind dan wordt er die dag geen taak gegeven. De wind moet op 500 vt < 20 kn zijn om een taak uit te kunnen schrijven. Daarnaast is er het oordeel van de wedstrijdcommissie of er een taak uitgeschreven kan worden of niet.

Door het relatief grote aantal taken dat er per seizoen gevlogen kan worden waarvan de 4 beste taken meetellen voor het klassement zal er een evenwichtig gemiddelde ontstaan dat de daadwerkelijke krachtsverhouding goed weergeeft.

4.2 Scoring


Na afloop van de wedstrijdvlucht dient de piloot zelf zijn tracklog te uploaden naar de server van de XContest (www.xcontest.org/holland voor meer informatie) welke wordt gebruikt voor het berekenen van de uitslagen van de NKSV. Vervolgens wordt de vlucht gescoord aan de hand van de taak van die dag.

De taken worden gewaardeerd volgens het PWCA scoringssysteem, de punten die per taak gescoord kunnen worden zijn naast de gebruikelijke punten voor afstand en tijd ook afhankelijk van het vliegniveau en het aantal deelnemers. Een goed scoringssysteem én het kunnen schrappen van de slechtste scores kan pechsituaties zoals veranderende weersomstandigheden ondervangen.

Na elke wedstrijdtaak wordt de ranglijst geactualiseerd door de nieuwe score te verwerken en de slechtste score te schrappen. Een actuele lijst bestaat uit de 4 beste wedstrijdvluchten per deelnemer.

In 2016 zijn er drie categorien waarin gevlogen kan worden:

 1. Dames (elke schermklasse)
 2. Standaard (iedereen met een schermklasse tot en met EN-B)
 3. Open (overige schermen, dus EN C en hoger)

Voor de finale worden van de laatste twee categorieën de beste 10 uitgenodigd en van de eerste categorie de beste 4.

4.3 Het Nederlands Kampioenschap Schermvliegen Vlakland finaleweekend


Om het NK op een leuke manier af te sluiten wordt er een finaleweekend georganiseerd waarvoor de top van de klassementen zich plaatsen. De slechtste taken worden vervangen door de scores van de finale (ook als deze slechter zijn) en vormen zo de einduitslag. Als er geen finaleweekend is blijven de scores uit de voorrondes staan. Een voordeel daarbij is dat er ook zonder finaleweekeinde een volwaardig Nederlands Kampioenschap is.

Bij wedstrijdevenementen, zoals het finaleweekeinde, is behalve een nieuw type taak het ook van belang de startvolgorde middels een neutrale en eenduidige methode te bepalen (bijv. volgens het klassement). Het gaat om de volgorde waarin een plek op de lierlijst kan worden gekozen (nr. één kiest als eerste, etc.). Een tijdsindicatie geven hierbij is zinvol. Overigens zal, doordat ook voor de late starters goal nog goed te halen is, de liervolgorde van veel minder invloed zijn dan voorheen.

Bij clubwedstrijden kunnen de vluchten, indien volgens het Cilinder Race principe georganiseerd, meetellen voor het NKSV. Door het aantal deelnemers aan zo’n wedstrijd zal ook het totaal aantal deelnemers aan die taken aanzienlijk toenemen waardoor er meer punten te verdienen zijn.

5. Local rules finale weekend

Om de finale op een gezellige en veilige manier plaats te kunnen laten vinden worden vlak voor de finale de local rules bekend gemaakt. Tijdens de briefing van de finale zullen deze nog worden toegelicht.

6. Startlokaties.

Aalten, Aarlanderveen, Beltrum, Benschop, Bentelo, De Hoge Hof, Getelo, Giethoorn, Griendtsveen, Groesbeek, Haler, Hoekse Vliegers, Hooghalen, Horst America, Houten, Klein Amerika, Kostede, Lopik, Maalderink, Mander, Markelo, Maurik, Moergstel, Morgenstern, Neede, Nieuweschans, Op het Eiland, PZC Cumulus, Philipinne, Smilde, Stegeren, Sterksel, Toldijk, Veenwouden, Zelhem

Wedstrijdreglement

Het reglement voor 2018 is hier te vinden! Voor 2019 komt binnenkort.

Wedstrijddagen

In 2019 zijn de wedstrijddagen nog niet vastgesteld


Finale op ... met als uitwijkdatum ... (onder voorbehoud). Eventueel (vanwege weersomstandigheden) een weekend later, vast te stellen door de wedstrijdcommissie.

Startlokaties en taken

Startlokaties:

De liervelden van waaraf gestart kan worden zijn de volgende:

Aalten, Aarlanderveen, Beltrum, Benschop, Bentelo, De Hoge Hof, Getelo, Giethoorn,Griendtsveen, Groesbeek, Haler, Hoekse Vliegers, Hooghalen, Horst America,Houten, Klein Amerika, Kostede, Leusink, Lopik, Maalderink, Mander, Markelo,Maurik, Moergstel, Morgenstern, Neede, Nieuweschans, Op het Eiland, PZC Cumulus,Philipinne, Rectum, Rijssen, Smilde, Stegeren, Sterksel, Toldijk, Tragter,Veenwouden, Zelhem,

en Leiding

Taken

De taken van de wedstrijd worden op de dagen zelf rond 11:00 uur bepaald en zijn te vinden op http://www.xcontest.org/nksv/.

Je kunt je ook aanmelden voor de whatsapp service door een mail te sturen naar de wedstrijdcommissaris: wc.schermvliegen@KNVvL.nl. Dan krijg je iedere wedstrijddag rond 11:00 een appje met de taak van die dag.