De Afdeling Schermvliegen organiseert vijf verschillende wedstrijden:

  1. Nederlands Kampioenschap Schermvliegen Vlakland: NKSV
  2. Nederlands Kampioenschap Berg: Dutch Open
  3. Dutch Paragliding Cup (Berg wedstrijd voor met name beginnende piloten)
  4. Afstand overlandvliegen in Nederland en wereldwijd via XContest
  5. Nederlands Kampioenschap Precisie (Stand Up en Klassiek)

Daarnaast zijn er internationale wedstrijden, zowel overland als precisie (Stand Up en Klassiek).

In deze sectie Wedstrijden worden de overzichten gegeven van de wedstrijden en de Hall of Fame met alle winnaars van afgelopen jaren (moet nog bijgewerkt worden)

Uitslag enquêt1e XC wedstrijdvliegen


In het voorjaar van 2017 heeft de wedstrijdcommissie een enquête gehouden onder alle leden over cross-country wedstrijdvliegen. 73 leden hebben de online enquête ingevuld, waarvoor hartelijk dank! De resultaten van de enquête zijn vervolgens in een workshop besproken met een groep van zeven leden (en twee bestuursleden) die in de enquête hadden aangegeven mee te willen denken over het organiseren van wedstrijden.

Uit de enquête en de workshop is een aantal ideeën voortgekomen die we verder gaan uitwerken en uitproberen. Zo willen we aan de slag gaan met een wedstrijdvorm waarbij we aan het begin van het seizoen een aantal taken opstellen en iedere deelnemers vervolgens zelf mag bepalen wanneer hij deze taak uitvoert. Denk aan een out- en returnvlucht, een FAI-driehoek of een afstandsvlucht, allemaal van een bepaalde minimumafstand. Per taak zijn dan punten te verdienen. We hebben inmiddels goede suggesties gekregen van de ontwikkelaars van XContest om dit verder vorm te geven. Verder willen we nagaan of we meer kunnen samenwerken met scholen rondom wedstrijdvliegen, bijvoorbeeld door het geven van trainingen. Uit de enquête en de workshop kwam de behoefte naar voren om thema-avonden over wedstrijdvliegen te organiseren. Ook dat willen we op gaan pakken. De Dutch Paragliding Cup willen we in 2018 opnieuw organiseren, maar dan wel eerder aankondigen en dichterbij organiseren dan in Macedonië. Tenslotte willen we de Nederlandse top wedstrijdpiloten vragen om een actieve rol te spelen bij zowel het ontwikkelen van wedstrijden als de begeleiding van wedstrijdpiloten-in-de-dop. In de nieuwsbrief en Lift houden we je op de hoogte van de uitwerking van de voorstellen.

De volledige uitslag van de enquête en een verslag van de workshop kun je lezen in dit document.