De structuur van de KNVvL is niet eenvoudig, daarom enige uitleg ter verduidelijking.

KNVvL


De KNVvL is een vereniging met als leden natuurlijke personen en ledenverenigingen, die beide worden ingedeeld in afdelingen. Ledenverenigingen vormen een bundeling van een deel van de leden van de KNVvL die zijn ingedeeld in een afdeling.

Het hoogste orgaan binnen de KNVvL is de ledenvergadering. De deelnemers aan de ledenvergadering bestaan uit afgevaardigden namens de afdelingen. Het aantal afgevaardigden is gebaseerd op het aantal leden van een afdeling en de financiële bijdrage van een afdeling aan de KNVvL.

Het hoofdbestuur van de KNVvL is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en wordt daarin ondersteund door het bondsbureau in Woerden.

Afdeling schermvliegen


De afdeling schermvliegen is een van de afdelingen van de KNVvL.

De leden bestaan uit natuurlijke personen en ledenverenigingen, die lid zijn van de KNVvL. Elk lid van de afdeling is dus lid van de KNVvL, maar niet elk KNVvL-lid is lid van de afdeling schermvliegen.

Voor het lidmaatschap van de afdeling is geen brevet vereist.

Voor het deelnemen aan een theorie-examen, het aanvragen en het bezitten van een brevet 2 of hoger is het lidmaatschap van de afdeling verplicht.

Het hoogste orgaan van de afdeling schermvliegen is de afdelingsvergadering. De deelnemers aan de afdelingsvergadering zijn de afgevaardigden namens de leden die zich door een ledenvereniging willen laten vertegenwoordigen en afgevaardigden namens de leden die dat niet willen (ongebonden leden).

Elke ledenvereniging bepaalt zelf op welke wijze haar afgevaardigden worden benoemd of gekozen.

Onder de leden van de afdeling schermvliegen die zich niet laten vertegenwoordigen door een ledenvereniging wordt een verkiezing gehouden ter verkiezing van hun afgevaardigden.

Het aantal afgevaardigden (en daarmee het aantal stemrechten tijdens de afelingsvergadering) namens een ledenvereniging wordt bepaald door het aantal leden van die verenging. Het aantal stemrechten per afgevaardigde namens de ongebonden leden wordt bepaald door het aantal op elk van hen uitgebrachte stemmen.

Het bestuur van de afdeling schermvliegen is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en kan daarin worden ondersteund door het bondsbureau in Woerden.

Reglementen


De grondslagen voor de KNVvL zijn opgenomen in de statuten van de KNVvL.

De dagelijkse gang van zaken binnen de KNVvL is opgenomen in het huishoudelijk reglement, waar alle afdelingen aan gebonden zijn.

De dagelijkse organisatorische gang van zaken binnen de afdeling schermvliegen is opgenomen in het afdelingsreglement schermvliegen.

De voorwaarden voor de dagelijkse vliegpraktijk, zoals de voorwaarden aan terreinen, materialen, piloten, brevetten, aantekeningen, instructeurs etc, zijn opgenomen in het reglement schermvliegen.