Auditcommissie

Verantwoordelijkheid: Portefeuillehouder Kwaliteit

Taken: het beoordelen van opleidingsinstanties en schermvliegverenigingen op basis van de erkenningsregels van de Afdeling Schermvliegen.

Examencommissie
email

Verantwoordelijkheid: Portefeuillehouder Examens

Voorzitter: Bas van DuijnLeden: Jeroen Cramer, Jan Vlaminkx, Gerald van Dalen

Taken: het aankondigen van het theorie-examen schermvliegen; het organiseren van het theorie-examen schermvliegen; het toezien op het goede verloop van het examen; het vaststellen van de uitslag van het theorie-examen schermvliegen; het bekendmaken van de uitslag van het theorie-examen schermvliegen.

Kadercommissie
email

Verantwoordelijkheid: Portefeuillehouder Opleidingen

Voorzitter: Sanne Both

Cursusstaf instructeurs opleiding: Chris Borra, Jeroen Buis en Paul ScheltensPvB-beoordelaars: Peter Rehorst, Jeroen Buis, André Bizot en Chris Borra

Taken: Het organiseren van Kaderinstructie en bijscholingsdagen. Het opstellen van het scholingsplan voor instructeurs. Het organiseren van de opleiding voor instructeurs. Het opstellen van nieuwe eisen voor hulpinstructeurs.

PR commissie
email

Verantwoordelijkheid: Portefeuillehouder communicatie

Leden: vacatures

Taken: Opstellen en bijhouden PR-beleid. Informatieset voor nieuwe leden. Presentatie op beurzen, infomarkten e.d. Perscontacten, persberichten (o.a. bij ongevallen, altijd i.s.m. voorzitter). Beheer website.Redactie

Lift email

Verantwoordelijkheid: Portefeuillehouder communicatie

Hoofdredacteur: Bastienne Wentzel

Redactie: Zie de colofon van LiftTaken: Om de drie maanden redigeren en produceren van afdelingsblad Lift (samen met Deltavliegen).

Commissie Soaren email

Verantwoordelijkheid: Portefeuillehouder BelangenbehartigingLeden: Max Morrien, Jitte Jorritsma, Jeroen Buis, Martijn GeurtsTaken: Het in stand houden van vliegstekken. Het organiseren van duinstek/startplek beheer. Het opstellen van gedragsregels ten behoeve van behoud van het duinterrein. Het leggen van (of verbeteren van) contacten met andere luchtgebruikers (deltas).

Technische commissie
email

Verantwoordelijkheid: Portefeuillehouder Techniek

Voorzitter: Roland van Duijn

Leden: Sander de Lepper, Rob Verheij en Gerard Visser

Taken: Inventariseren en zonodig zelf opstellen van normen voor de schermvlieguitrusting zoals helmen, lieren, afkoppelsystemen, schermen, harnassen, reddingssystemen en in de toekomst ook andere materialen. Aan de hand hiervan gemotiveerd advies geven over de vraag welke normen voldoende veiligheid waarborgen. Technische ontwikkelingen in de schermvliegsport volgen via literatuur, vakbeurzen, etc. Minimaal eenmaal per jaar aan leden van de afdeling de mogelijkheid bieden om lieren te laten keuren.

Terreinencommissie
email

Verantwoordelijkheid:

Voorzitter: Martijn van Voorst

Taken: Lokaliseren geschikte gebieden (buiten aanvliegroutes en dergelijke. Vergunningen tot gebruik bij beheerders terreinen verkrijgen. Toestemming autoriteiten in Nederland regelen (i.s.m. voorzitter afdeling en hoofdbestuur KNVvL). Juridische aspecten van gebruik van terreinen onderzoeken en regelen Losbladig stekkenboek samenstellen, bijhouden en (i.s.m. PR) verspreiden volgens abonnementsysteem.

Toetsingscommissie
email

Verantwoordelijkheid: Secretaris

Leden: Leontien Kragten en Arjan Pool

Taken: Het vaststellen van de exameneisen voor de instructeursexamens, op voorstel van de kadercommissie. Het toezien op een goed verloop van de instructeursexamens en het behandelen van eventuele klachten.

Veiligheidscommissie
email

Verantwoordelijkheid: Portefeuillehouder Veiligheid

Voorzitter commissie: Roland van Duijn

Leden: Toon Westerburger, Winand Sitsen

Lid bd: Rogier Wolff

Taken:
Verzamelen en archiveren van voorvalmeldingen en natrekken van signalen over niet-gedane meldingen via betrokkenen of derden. Reconstrueren en analyseren van ongevallen op verzoek van het afdelingsbestuur. Publiceren in Lift, zowel opsomming van alle meldingen, anoniem maar op datum, en wellicht incidentele, leerzame situaties er uit lichten of in afzonderlijke artikelen beschrijven. Kader(bij)scholing op gebied van veiligheid verzorgen. Voorstellen doen om reglementen voor zover nodig i.v.m. veiligheid aan te passen of te ontwikkelen.

Verzekeringscommissie email

Verantwoordelijkheid: Penningmeester

Taken: Het verzamelen van informatie over de verzekeringen van de leden van de vereniging schermvliegen in hun hoedanigheid als schermvlieger en in het bijzonder voor instructeurs, hulpinstructeurs en tandempiloten. Het opstellen van voorstellen tot het verbeteren van de verzekeringen van de leden van de vereniging schermvliegen in hun hoedanigheid als schermvlieger en in het bijzonder voor instructeurs, hulpinstructeurs en tandempiloten.

Wedstrijdcommissie email

Verantwoordelijkheid: Portefeuillehouder Wedstrijden

Voorzitter: Marga van Woensel

lLeden: Benjamin van Dijk, Fons de Leeuw, Matthijs Derks, Mark Schoonhoven, Rick van der Sloot, Iwan van Staveren, Huub Coumans, Steven Montfoort

Taken: Wedstrijdreglementen opstellen en bijhouden aan de hand van de FAI-regels. Organisatie Nederlandse kampioenschappen Lier. Organisatie Nederlandse kampioenschappen Precisie. Toezien op organisatie Nederlandse Kampioenschappen Bergvliegen. Overlandcompetitie organiseren (i.s.m. redactie Lift). Beheer precisieschijf van de afdeling.