De afdelingsvergadering kent twee soorten afgevaardigden, namelijks afgevaardigden namens de verenigingen en afgevaardigden namens de leden die geen lid zijn van een vereniging (ongebonden leden). Beide soorten afgevaardigden worden voor twee jaar benoemd.

De verenigingen zijn vrij in de manier waarop zij hun afgevaardigden benoemen. Dat kan via een verkiezing onder hun leden, maar dat hoeft niet. Het aantal leden van een vereniging bepaalt het aantal afgevaardigden dat zij hebben.

De afgevaardigden namens de ongebonden leden worden gekozen door de leden, via een verkiezing op internet.

Onderstaand een overzicht van de afgevaardigden namens de ongebonden leden. Klik op de naam om ze direct een e-mail te sturen.

Leontien Kragten

In het dagelijks leven ben ik strategisch onderwijspartner bij ROC Midden Nederland. Daarnaast volg ik een master Onderwijswetenschappen, die ik dit jaar afrond. Ik ben getrouwd met Ayke en we hebben twee kinderen. Tiaz (10) en Raaf (6) vliegen allebei (tandem) en vinden dat helemaal leuk. Zelf ben ik 1995 begonnen met paragliding. Ik heb altijd bij buitenlandse scholen gevlogen. In 2002 heb ik besloten mijn Nederlandse brevet te halen.
Sinds 2006 ben ik instructeur en geef met veel plezier les. Tussen 2007 en 2011 ben ik, gezien mijn achtergrond als docent Lichamelijke Opvoeding (ALO) en mijn kennis op het gebied van competentiegericht onderwijs, betrokken geweest bij de opleiding Instructeur Schermvliegen. Ook heb ik meegeholpen aan het construeren van de praktijkexamens van de instructeursopleiding. Ik vind het belangrijk dat we samen nadenken over hoe we het schermvliegen in Nederland beter, aantrekkelijker en veiliger kunnen maken. Daarvoor is veel expertise nodig en die hebben we alleen met elkaar! Ik wil graag namens de individuele leden hieraan mijn bijdrage leveren. Mijn kennis over opleiden en lesgeven, een beetje ervaring met wedstrijdvliegen, een goed netwerk binnen de vliegwereld en mijn betrokkenheid bij de KNVvL zijn hierin een meerwaarde.

Paul Blok

Ik werk als wetenschappelijk onderzoeker bij het Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium NLR en doe onderzoek naar nieuwe technieken, procedures en apparatuur. Alles om de luchtvaart veiliger, efficiënter en schoner te maken. Door het onderzoekswerk krijg je vanzelf een neusje voor zaken die verbetering behoeven. Tijdens het vliegen maak je het een en ander mee, je hoort verhalen of er worden binnen de afdelingsvergadering voorstellen gedaan en daar wil je wat mee doen. Veiligheid bewustzijn is een belangrijk onderwerp. Met de voorlichtingsavond bij het CML, waar uitgebreid is verteld over fysiologische aspecten van het vliegen (zuurstoftekort, G-krachten, visuele illusies en beslissingen onder stresscondities en de daaropvolgende G-krachtmeting op vliegbasis De Peel heb ik hopelijk een breed publiek kunnen bereiken. Al voor ik lid was, was ik te vinden op de afdelingsvergadering en sinds 2007 ben ik jullie vertegenwoordiger. Een grote groep vrijwilligers die met beperkte middelen hun best doen het schermvliegen te promoten en veiliger te maken. Vooral voor dat laatste maak ik mij sterk al heb ik ook op ander gebied een aantal wijzigingsvoorstellen gedaan (waarvan een aantal zijn overgenomen) daarnaast ook wat commissie werk gedaan. Het werk is nog niet af, dat zal het wel nooit zijn maar we doen ons best.

Jan Sikking

In het dagelijks leven ben ik docent en stagebegeleider bij het Mediacollege. Als gemeenteraadslid in Diemen verdedig ik de lokale belangen. Ik heb wat zitten broeden op de afdelingsperikelen en stel me kandidaat als vertegenwoordiger namens de individuele leden. Mijn motivatie om als afgevaardigde van de individuele leden te fungeren is om de dingen te benoemen zoals ze zijn. Vertegenwoordigers van de leden horen met hun poten in de klei te staan. De grote opleidingsscholen maken te veel de dienst uit en bepalen het beleid van de afdeling. De echte individuele leden moeten veel meer te zeggen hebben. Helaas is de populatie van schermvliegers aan het vergrijzen en de afdeling heeft nog geen actieplan om jonge piloten en nieuwe instructeurs aan te trekken. De jonge generatie die eraan komt is gewend te delen, snel te communiceren en snel te schakelen. De afdeling mist de visie om aan te sluiten bij de wensen van de jongeren.De instructeursopleiding komt moeizaam van de grond of voldoet niet aan de verwachting van de deelnemers om opgeleid en begeleid te worden. Het afnemen van assessments, het beoordelen van een portfolio of een examen is gehouden aan een kerngroepje waar vernieuwing een noodzaak is. De aandacht van de afdeling gaat uit naar meer regels, terwijl we juist minder regels zouden willen. Maar alle “meer” regels leiden nog steeds niet tot een erkenning van onze brevetten in het buitenland. Natuurlijk gaan er onderdelen goed. Een mooi voorbeeld is het papieren afdelingsblad wat evalueerde van “B-Lijn” tot “Riser”. Het redactie- en productiestokje is al meerdere malen overgenomen door een nieuwe ploeg. Chapeau! Ook particuliere initiatieven als de E-lijn en Facebook groepen zijn een goede aanvulling in de communicatie. De afdeling schermvliegen mag geen status “Pluche” onderdeel van de KNVvL worden. Als je ergens mee zit mail mij dan op jansikking@online.nl want alle input van de individuele leden stel ik op prijs, daarmee ga ik aan de slag.