De “Eigen Medische Verklaring” (EMV) is vernieuwd en is ter beschikking op de KNvvL site. Bij de oude EMV voldeed je al snel niet (meer) aan de criteria voor lichamelijke geschiktheid en waren die criteria star beperkend. Voldeed je niet meer moest je volgens de regels dan naar een formele keuringsinstantie om gekeurd te worden.

Daarom is het bestuur van de afdeling Schermvliegen in overleg gegaan met de afdeling Delta en de medische commissie van de KNVvL om een nieuwe EMV te ontwerpen en die is er nu dus. In deze nieuwe EMV ligt er veel meer verantwoordelijkheid bij jou als piloot zelf voor het beoordelen van je vliegconditie. Tevens zijn de criteria zijn ruimer en praktischer geformuleerd.

Je vind de nieuwe EMV hier:

https://www.knvvl.nl/uploads/files/documenten-algemeen/EMV-Eigen-medische-verklaring-2019.pdf


Namens het bestuur van de afdeling Schermvliegen

Roland van Duijn