Update over de EMV

De nieuwe Eigen Medische Verklaring (EMV) vergroot de eigen verantwoordelijkheid van de piloot doordat er van ruimere formuleringen gebruik wordt gemaakt. Piloten die zich onder de oude EMV moesten laten keuren vanwege in die EMV genoemde structurele medische condities (maar die op zich helemaal onder controle waren en absoluut geen reden om niet te vliegen) zijn hiermee goed geholpen. En ook de andere piloten zijn hiermee geholpen, want iedereen kan geconfronteerd worden met bijvoorbeeld suikerziekte of een hartprobleem.

Tegelijk is de vliegveiligheid niet in het geding want als piloten redelijkerwijze twijfelen aan hun medisch conditie worden ze volgens de EMV geacht om met hun huisarts te overleggen. En uiteraard staat het een ieder vrij om zich formeel te laten keuren. Daarnaast is het zo dat de oude EMV dit jaar nog steeds gehanteerd kan worden.

Er wordt in het algemeen positief gereageerd op de nieuwe EMV, maar in de recente Algemene Ledenvergadering bleek ook negatieve feedback te bestaan. Omdat we als bestuur niet over een nacht ijs willen gaan willen we graag jullie mening wat breder peilen. Laat ons vooral weten als we iets over het hoofd gezien hebben. We kunnen dan wellicht tot een nog betere tekst komen. Vanwege het uitbreken van het vliegseizoen en het nodige overleg met de medische commissie zal dit dan naw niet eerder zijn dan volgend voorjaar.


Origineel bercht

De “Eigen Medische Verklaring” (EMV) is vernieuwd en is ter beschikking op de KNvvL site. Bij de oude EMV voldeed je al snel niet (meer) aan de criteria voor lichamelijke geschiktheid en waren die criteria star beperkend. Voldeed je niet meer moest je volgens de regels dan naar een formele keuringsinstantie om gekeurd te worden.

Daarom is het bestuur van de afdeling Schermvliegen in overleg gegaan met de afdeling Delta en de medische commissie van de KNVvL om een nieuwe EMV te ontwerpen en die is er nu dus. In deze nieuwe EMV ligt er veel meer verantwoordelijkheid bij jou als piloot zelf voor het beoordelen van je vliegconditie. Tevens zijn de criteria zijn ruimer en praktischer geformuleerd.

Je vind de nieuwe EMV hier:

https://www.brevet.aero/web/images/uploads/schermvliegen/EMV-Eigen-medische-verklaring-2019.pdf