Het theorieexamen in het najaar van 2018 voor brevet 2 en 3 zal op vrijdagavond 16 november zijn. Alle informatie over het theorieexamen en de inschrijving ervoor vind je hier. De eerst volgende mogelijkheid daarna is in het voorjaar van 2019.


Wie wil leren schermvliegen kan terecht bij erkende KNVvL scholen (Opleidingsinstanties). Je wordt er opgeleid tot piloot Brevet 1 en vervolgens Brevet 2, waarmee je zelfstandig mag vliegen. Je kunt kiezen uit de methoden lier-, berg- of soarstart; een door de afdeling georganiseerd landelijk theorie-examen maakt onderdeel uit van de opleiding. Heb je een van de brevetten, dan is het niet moeilijk om ook het brevet voor een andere startmethode te halen. Wil je ook overland gaan vliegen, dan kun je doorgaan voor Brevet 3 lier- of bergstart (met wederom ook een theorie-examen).

De KNVvL-brevetten voor bergstart en lierstart worden internationaal erkend op basis van de zogenoemde IPPI-systematiek. Bij de scholen kun je ook aantekeningen halen voor Tandempiloot, (Hulp)Instructeur en (Opleidingsbevoegde) Lierman. De opleidingen binnen de scholen worden verzorgd door bevoegde instructeurs.

Overgangsregeling bijschrijven soaraantekening

Sinds het invoeren van de aantekening Soarstart is het voor de huidige houders van een brevet met alleen de aantekening Lierstart (niveau 2 of 3) mogelijk de aantekening Soarstart te laten bijschrijven, zonder aanvullende opleiding of examen. Dit is een overgangsregeling omdat vanaf 1 januari 2017 houders van een brevet met alleen de aantekening Lierstart niet meer de bevoegdheid hebben om te soaren. Het bijschrijven van de aantekening Soarstart kun je tot en met 31 december 2016 doen door van de site http://www.brevet.aero/schermvliegen/aanvraagformulieren het formulier Aanvraagformulier Schermvliegen Versie 2015 te downloaden en in te vullen. Het formulier bevat een toelichting voor het invullen, lees die svp zorgvuldig!

Praktijk-deel

Brevet-1
De opleiding schermvliegen begint met de gecombineerde praktijk- en theorieopleiding voor brevet-1. Deze opleiding wordt volledig verzorgd door de vliegschool van jouw keuze, zowel praktijk als theorie. De opleiding volg je in Nederland als je kiest voor de methode soarstart of lierstart en in het buitenland als je kiest voor de methode bergstart. Veel scholen verzorgen beide opleidingen. Meer informatie daarover vind je op de pagina Leren vliegen en de pagina's van de scholen. Na een cursus van een week waarin je de grondbeginselen van het vliegen leert, ontvang je als alles goed gegaan is een bewijs van de vliegschool dat je de cursus met goed gevolg hebt afgelegd. Daarmee kun je bij het KNVvL Examen Instituut je brevet-1 aanvragen.

Brevet-2 Bergstart, Lierstart of Soarstart

De opleiding voor brevet-2 bestaat uit twee afzonderlijke delen per startmethode (lier-, berg- of soarstart). Een praktijkdeel dat je bij een vliegschool van jouw keuze doet en een theorie-examen dat landelijk wordt afgenomen. Het praktijkdeel bestaat uit tenminste 40 vluchten met daarin diverse oefeningen. Op het moment dat de vliegschool vindt dat je het vliegen en de oefeningen voldoende beheerst, ontvang je van de school een luchtwaardigheidsbewijs. Met dat bewijs kun je bij het KNVvL Examen Instituut je brevet-2 aanvragen, MITS je ook in het bezit bent van je theoriecertificaat voor brevet-2. Dat theoriecertificaat behaal je door deel te nemen aan het landelijk georganiseerde theorie-examen. Je kunt dat certificaat onafhankelijk van je praktijkopleiding halen; na behalen blijft het twee jaar geldig. Binnen die twee jaar moet jer er dan voor zorgen dat je jouw luchtwaardigheidsbewijs haalt.

Verkorte route brevet-2 Soarstart

Voor brevet-2 Soarstart bestaat tot en met 2016 ook een verkorte route voor het behalen van een brevet. Deze route is bedoeld voor vliegers die wel veel ervaring met het duinsoaren hebben, maar geen opleiding hebben gevolgd omdat ze geen interesse in liervliegen of bergvliegen hebben. Ben je een van deze vliegers, dan moet je eerst je theorie-certificaat voor brevet 2 halen en vervolgens bij een KNVvL-instructeur een proficiencycheck doen. Tijdens die check moet je voor de instructeur aantonen dat je over voldoende vliegkwaliteiten beschikt op de onderdelen groundhandling, starttechniek, vliegtechniek en landingstechniek. Als de instructeur dit positief beoordeeld geeft hij een luchtwaardigheidsverklaring af. Daarmee kun je vervolgens je soarbrevet aanvragen.

Brevet-3 Bergstart of Lierstart (er bestaat geen brevet-3 Soarstart)

Voor brevet-3 hoef je geen praktijkopleiding te doen bij een vliegschool, maar moet je een aantal overlandvluchten hebben gemaakt én aanvullende vliegvaardigheid bezitten. Een deel van deze vluchten moet door een instructeur zijn afgetekend. In de exameneisen staat omschreven aan welke voorwaarden je vluchten moeten voldoen om te kunnen worden aangemerkt als overlandvlucht. Als je voldoende overlandvluchten hebt gemaakt, dan kun je bij het KNVvL Examen Instituut je brevet-3 aanvragen, MITS je ook in het bezit bent van je theoriecertificaat voor brevet-3. Dat theoriecertificaat behaal je door deel te nemen aan het landelijk georganiseerde theorie-examen. Ook nu geldt dat het certificaat twee jaar geldig blijft. Binnen die twee jaar moet jer er dan voor zorgen dat je voldoende overlandvluchten hebt gemaakt.

Theorie-deel

Iedere piloot die een brevet wil aanvragen moet met succes het landelijk theorie examen brevet 2 of 3 hebben afgelegd. Aan het examen kunnen alleen leden van de afdeling Schermvliegen van de KNVvL deelnemen. Deelnemers aan het theorie-examen voor brevet 3 moeten bovendien in het bezit zijn van een geldig brevet 2. De examens bevatten vragen die van toepassing zijn op alle drie de aantekeningen (Berg, Lier, Soar).

Inschrijving

Het eerstvolgende theorie-examen vindt plaats op 16 november 2018. Inschrijven kan vanaf ongeveer zes weken daarvoor en doe je via het de KEI-website. Je betaalt meteen bij inschrijving het verschuldigde bedrag van €35,50. Om deel te nemen aan het examen moet je lid zijn van de afdeling Schermvliegen. Informatie over lid worden vind je hier.

Vrijstelling examenonderdelen voor Deltapiloten

Piloten met een geldig brevet Deltavliegen kunnen vrijstelling aanvragen voor de examenonderdelen meteorologie, aerodynamica en regels. Er hoeft dus door Deltapiloten alleen examen gedaan te worden in de vakken materiaalkennis en vliegpraktijk. Op de inschrijfpagina staat wat je als Deltapiloot moet doen om de vrijstelling effectief te maken. De kosten voor het examen zijn ook bij vrijstelling €35,50. We hebben weliswaar minder werk aan het nakijken, maar administratief is de verwerking meer werk.

Geen vrijstelling voor Paramotorpiloten

Voor paramotorvliegen blijken er teveel verschillen te zijn om vrijstelling te geven voor onderdelen van het theorieexamen.De omgeving van paramotorpiloten en de manier waarop paramotorpiloten het luchtruim gebruiken verschilt zodanig van het schermvliegen, dat er bij paramotorpiloten in alle vakken een aantal belangrijke kennishiaten voorkomen. Daarom is het niet veilig om vrijstellingen te verlenen.


Examenstof

Het examen voor zowel brevet 2 als 3 bestaat uit 100 meerkeuzevragen, twintig per vak. De theorie-exameneisen zijn opgenomen in het document Eisen Theorie-examens. Deze afbakening kan als leidraad dienen voor de bestudering van de benodigde examenstof en als handleiding voor het samenstellen van cursusmateriaal door scholen en auteurs.

De examenstof voor brevet 2 omvat al die kennis die een piloot nodig heeft om het schermvliegen zelfstandig te beoefenen. Deze kennis bestaat uit vijf vakken: aerodynamica, materiaalkunde, vliegpraktijk, meteorologie en regelgeving.

De examenstof voor brevet 3 omvat de kennis die vereist is voor brevet 2, maar brevet 3 kandidaten krijgen over deze vakken vragen met een hogere moeilijkheidsgraad. Tevens wordt de kennis getoetst die een piloot nodig heeft om overlandvluchten te maken. Deze vragen zitten verwerkt in de andere vakken, dus ook brevet 3 kandidaten doen examen in vijf vakken. Daarbij moet in de eerste plaats worden gedacht aan kennis van de indeling van het luchtruim. Deze is onder meer te vinden in de VFR+GIDS Nederland en de Aeronautical Information Circular, series B (AIC-B). Verder wordt de vaardigheid getoetst in het lezen van de ICAO kaart van Nederland. Deze kaart mag tijdens het examen worden geraadpleegd. De kaart is verkrijgbaar via de LVNL.

Voor beide examens adviseren wij het bestuderen van zowel lesmateriaal van je vliegschool, literatuur en afdelingsregelementen. De exameneisen kun je hierbij als leidraad gebruiken. Daarnaast kun je je voorbereiden door het volgen van een theorie-opleiding die verzorgd wordt door verschillende scholen.

Veelgestelde Vragen

Is it possible to be examined in another language?Not at the moment. We are looking into possibilities to translate the exams into english, this is a process that takes up a lot of effort and is not high on our prioritylist. If you understand dutch, but feel it might not be sufficient, please consult with your instructor if he/she thinks your proficiency is up to par to make our exam. Please know that there is a possibility to request usage of a dictionary, see elsewhere in this FAQ. If you don't understand dutch at all, we currently advise you to obtain a paragliding liscense in your country of origin (or another country which language you do master) and then apply for an IPPI card. With this international card, you can fly in the netherlands too.

Wanneer is het eerstvolgende examen?Kijk daarvoor onder Agenda (rechterkolom op deze pagina) en houd de digitale nieuwsbrief in de gaten, daar wordt het tijdig in aangekondigd.

In welke periode kan ik me inschrijven voor het examen?Je kunt je ongeveer 6 weken voor aanvang van het examen inschrijven. Twee weken voor de examendatum sluit de inschrijving. De inschrijving staat dus een maand lang open.

Wat gebeurt er na inschrijving? Moet ik nog iets doen of checken?Je krijgt tijdens je inschrijving te zien dat deze geslaagd is. Je kunt nu gerust zijn dat je kunt deelnemen. Enkele dagen voor het examen ontvang je per e-mail nog gedetailleerde invul instructies voor het antwoordformulier. Het examen wordt namelijk ingescand en nagekeken door een computer. Deze instructie krijg je ook op het examen zelf, maar we raden je aan deze vantevoren al even goed door te nemen.

Wat als ik me heb ingeschreven, maar ik kan toch niet deelnemen?Geef dit tijdig door aan het KEI via kei@KNVvL.nl en leg uit waarom je niet kunt deelnemen. Je krijgt dan niet je geld terug, maar het bedrag blijft gereserveerd voor een volgende keer. Als je niet komt opdagen, zonder je tijdig af te melden heb je geen recht op clementie.

Ik heb denk ik relevante (vlieg) ervaring, kom ik in aanmerking voor vrijstelling?Vrijstelling wordt niet op individuele basis bekeken. Delta piloten kunnen vrijstelling krijgen, behalve voor de vakken vliegpraktijk en materiaalkennis. Voor paramotorvliegers is het niet mogelijk om vrijstellingen te krijgen, er zijn te veel verschillen in de materie. In de toekomst zullen wij onderzoeken of voor andere luchtsporten vrijstellingen zinvol en mogelijk zijn. Op dit moment is het dus alleen voor delta piloten mogelijk vrijstelling te verkrijgen.

Ik heb recht op vrijstelling omdat ik delta piloot ben. Hoe zorg ik dat deze geëffectueerd wordt?Stuur een mailtje naar examens.schermvliegen@KNVvL.nl met een scan van je brevet. Je krijgt een bevestiging per e-mail als je vrijstelling verwerkt is. Neem dit e-mailtje geprint of digitaal mee naar het examen, er kan om gevraagd worden. Op het examen kun je de vakken waar je vrijstelling voor hebt doorhalen.

Waar kan ik oefenvragen vinden?Diverse scholen verzorgen theorie opleidingen waarin oefenvragen aan bod komen. Er zijn ook diverse online bronnen die toegang bieden tot oefenvragen. De examencommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van vragen die in de officiële examens worden gesteld, wij verstrekken daarom geen officiële oefen vragen.

Hoe zit het met die exameneisen en welke boeken moet ik eigenlijk bestuderen?De examencommissie is verantwoordelijk voor het theoretisch toetsingskader, waar paragliding piloten aan moeten voldoen. Dit kader is vastgelegd in het document "exameneisen" wat openbaar toegankelijk is op onze website. Op basis van deze exameneisen maakt de commissie vervolgens vragen, om de kennis te kunnen toetsen. Op basis van deze eisen kun jij een beeld krijgen van welke materie allemaal aan bod komt, scholen kunnen hun theorielessen op basis ervan vormgeven en auteurs kunnen het als checklist voor hun boeken gebruiken. Je vliegschool kan je adviseren welke boeken voor jou het meest geschikt zijn om de kennis die wij toetsen tot je te nemen.

Hoe is het examen opgebouwd?Het examen bestaat uit de vakken Aerodynamica, Meteorologie, Vliegpraktijk, Regelgeving en Materiaalkennis. Van elk vak krijg je twintig meerkeuzevragen, honderd stuks in totaal dus.

Hoe lang duurt het examen?Het examen duurt twee uur. Je kunt de examenzaal verlaten zodra je klaar bent, of de tijd verstreken is.

Welke attributen mag ik gebruiken tijdens het examen?Voor brevet 2 mag je uitsluitend een pen gebruiken. Voor brevet 3 moet je tevens een icao kaart meenemen, waar geen aantekeningen of markeringen op staan.

Maar ik kan niet goed hoofdrekenen, ik mag toch zeker wel een rekenmachine meenemen?Nee, zeker niet zelfs. Er kunnen rekenvragen in het examen zitten, maar de meeste zijn zodanig dat je die ook tijdens het vliegen uit je hoofd moet kunnen berekenen. Tijdens het examen moet je deze dus ook uit je hoofd maken. Overige rekenvragen zouden ook eenvoudig genoeg moeten zijn om zonder rekenmachine te kunnen beantwoorden.

Welke score moet ik behalen om te slagen?Om te slagen moet je gemiddeld 77% van alle vragen goed beantwoorden en moet je per vak minimaal 65% (13 stuks) van de vragen goed beantwoorden. Hiermee heb je dus de mogelijkheid de vakken waar je slechter op scoort te compenseren door andere vakken hoger dan de 77% norm te scoren. Je dient volgens beide criteria een voldoende te behalen, dus in totaal maximaal 23 fouten en in elk afzonderlijk vak maximaal 7 fouten.

Voorbeeld: je hebt 20 fouten gemaakt op het examen, je bent geslaagd voor de gemiddelde norm. Maar als dit betekent dat je 10 fouten hebt gemaakt in vliegpraktijk en 10 fouten in meteorologie, kunnen we redelijkerwijs stellen dat je daar nog niet zoveel van snapt. Je hebt tenslotte voor deze vakken de helft van de vragen fout beantwoord en bent daarmee gezakt voor de vaknorm. Iemand kan fantastisch scoren in aerodynamica en alle diagrammen en formules kunnen dromen, maar als deze piloot in spe onvoldoende begrijpt van de vliegpraktijk, is het toch onverantwoord om zelfstandig te gaan vliegen. Dit is precies de reden dat er twee normen zijn met verschillende percentages, als ze gelijk zouden zijn, zou er geen mogelijkheid tot compenseren zijn.

Ik ben dyslectisch, betekent dat nog iets voor dit examen?Als je een officiële medische verklaring hebt waarmee je dit kunt aantonen, kun je in aanmerking komen voor een half uur verlenging van de examentijd. Neem hiervoor contact op met examens.schermvliegen@KNVvL.nl

Ik heb moeite met de Nederlandse taal omdat ik in het buitenland geboren ben, mag ik een woordenboek van mijn moedertaal naar het Nederlands meenemen naar het examen?Dat mag in sommige gevallen, dit beoordelen we per geval. Stuur zo snel mogelijk, maar uiterlijk twee dagen voor het examen een mailtje naar examens.schermvliegen@KNVvL.nl met daarin dit verzoek en een toelichting. Je krijgt als we akkoord zijn een goedkeuring per e-mail, neem deze (geprint/digitaal) mee naar het examen.

Ik wil graag gelijk brevet 2 examen doen, maar ik heb nog geen brevet 1. Kan dat?Nee, dat is niet mogelijk, ook niet als je ervaring hebt met andere luchtsporten, papieren om een space shuttle te besturen of gewoon vet goed bent. De reden hiervoor is dat we het belangrijk vinden dat iedereen die gaat leren voor brevet 2 over vergelijkbare theoretische en praktische basis beschikt. Dat wordt geborgd middels een brevet 1. Als je om een of andere reden veel haast hebt met het halen van je brevet, raden we je aan om zodra je aan de vereisten voldoet (zie reglementen) direct bij je school brevet 1 aan te vragen. Terwijl je dan werkt aan de eisen voor brevet 2, wordt jouw brevet 1 verstrekt en kun je vast je theorieexamen doen voor brevet 2. Zo kan het niet hebben van brevet 1 dus geen praktische beperking zijn.

Waarom sluit de inschrijving al twee weken voor het examen? Het organiseren van het examen betekent dat we voor een grote groep mensen een of meerdere ruimtes moeten reserveren om het examen in af te nemen. Die moeten we op een gegeven moment defintief bevestigen, zodat de examenlocatie weet waar ze aan toe zijn. De examens moeten in bepaalde oplage gedrukt worden en daarna gecontroleerd. Van alle kandidaten moet gecontroleerd worden of ze aan de deelname eis(en) voldoen. Er moeten uitnodigingen worden verstuurd en registratieformulieren worden gemaakt. En zo zijn er nog een aantal administratieve zaken die allemaal gebeuren, terwijl jij hopelijk hard bezig bent met de laatste loodjes van het studeren. De grens van twee weken is dus geen fantasiegrens, schrijf je op tijd in!

Is het mogelijk om per vak examen te doen, of bij het zakken voor bepaalde vakken een deelcertificaat te krijgen?Nee. De administratieve lasten (zowel eenmalig als repetatief) die hiermee gepaard gaan hebben we afgewogen en vinden we niet in verhouding staan met de beperkte toename van het gemak wat deze mogelijkheid naar ons idee kan hebben.

Ik heb een nieuw idee! Jullie zouden echt eens moeten werken aan -vul iets willekeurigs in-. Bij wie kan ik dit idee kwijt?Wat leuk dat je mee wilt denken, maar voor je ons benadert is het een goed idee even te kijken of dit daadwerkelijk een nieuw idee is. We krijgen namelijk nogal veel suggesties waar we reeds mee bezig zijn, of bijvoorbeeld besloten hebben niet op te volgen in het verleden. We realiseren ons dat niet iedereen even goed geinformeerd is over waar we allemaal mee bezig zijn, waren of willen gaan. We informeren de leden twee keer per jaar via de ledenvergadering en met grote regelmaat in de nieuwsbrief. De notulen van de ledenvergadering zijn via de website te downloaden en de nieuwsbrief ontvang je als lid per e-mail tweewekelijks. Mocht je na het lezen van deze bronnen nog steeds menen iets nieuws bedacht te hebben, wend je dan tot examens.schermvliegen@KNVvL.nl we zijn benieuwd naar je suggestie!

Als ik tijdens het examen denk dat er iets niet klopt aan een vraag, wat kan ik dan doen?Om te beginnen kun je altijd je vinger opsteken, we komen dan naar je toe en je kunt je punt uitleggen. Onze ervaring is dat in de grote meerderheid van de gevallen mensen denken dat een vraag niet klopt, omdat ze de theorie onvoldoende begrijpen. Als je ook na contact met de surveillant denkt dat een vraag niet klopt, maak dan gebruik van de daarvoor bestemde ruimte op het antwoordenformulier om dit te melden. Het kan ook zijn dat de surveillant je hierom vraagt. We gebruiken deze opmerkingen, in combinatie met diverse tools, om onze database te verbeteren.

Ik ben helaas gezakt voor mijn examen, ik had slechts 1 fout teveel! Kunnen jullie mijn examen voor de zekerheid opnieuw nakijken, want misschien is er wel iets misgegaan? Of kunnen jullie niet even alle vragen die ik fout had bekijken en kijken of daar geen vragen tussen zaten die toch slecht blijken te zijn?Het is natuurlijk hartstikke zuur voor je dat je net aan gezakt bent. t.a.v. de eerste vraag: De examens worden tegenwoordig digitaal nagekeken, als je je houdt aan de invulinstructie is het onmogelijk dat je examen verkeerd wordt nagekeken, daar hebben we voldoende controlemechanismen voor ingebouwd. t.a.v. de tweede vraag: Als uit onze analyse blijkt dat bepaalde vragen aanpassing behoeven en deze vragen zijn er tevens debet aan dat jij net gezakt bent, onderzoeken wij automatisch of we de scoring willen aanpassen. Ook hiervoor heeft het dus geen zin om je apart tot ons te wenden.

Ik heb de uitslag van mijn examen ontvangen en dat valt me tegen! Kan ik mijn examen inzien?Nee dat kan niet. Om een examen te kunnen inzien, zou iemand van de commissie met jou moeten afspreken om je antwoorden en het examen door te nemen. Dat is tijd die wij liever besteden aan andere werkzaamheden, zoals het bedenken van nieuwe examenvragen.

Help, ik heb een vraag die hier niet bij staat, wat nu?In principe kun je voor al je vragen terecht bij het KEI via kei@KNVvL.nl of 0348-437066. Het KEI regelt alles omtrent website, examenlokatie, inschrijven, betalen, lidmaatschap, uitslag/inschrijvings brieven, brevet verstrekking e.d.

Voor de zeldzame situatie dat zij je niet kunnen helpen kun je contact opnemen met Bas van Duijn, bestuurslid van de afdeling schermvliegen en voorzitter van de examencommissie via examens.schermvliegen@KNVvL.nl

Brevetten

De brevetten en aantekeningen van de Afdeling Schermvliegen worden uitgegeven door het KNVvL Examinering Instituut KEI. Op de website van het KEI is alle informatie te vinden aan welke voorwaarden je moet voldoen om een brevet of aantekening aan te vragen. Op deze website staan ook alle formulieren die nodig zijn voor het aanvragen van een brevet of van een aantekening.

Tijdens het vliegen moet elke piloot behalve een geldig brevet ook een geldige Eigen Medische Verklaring bij zich hebben. Met dit zelf in te vullen formulier verklaar je als piloot dat je medisch gezien in staat bent om te vliegen. Klik hier voor het formulier.

IPPI-kaart voor vliegen in buitenland

Wie met een Nederlands brevet in het buitenland wil vliegen, doet er goed aan een zogenoemde IPPI-kaart aan te schaffen. IPPI betekent International Pilot Proficiency Information en is een manier om de bekwaamheid van een piloot aan te duiden. In veel landen, waaronder de meeste Alpenlanden, is namelijk het bezit van een dergelijke kaart vereist voor iedereen die zelfstandig een vlucht wil maken. De lokale autoriteiten kunnen aan de hand van de kaart nagaan op welk niveau de kaarteigenaar gekwalificeerd is om te schermvliegen. De IPPI-kaart wordt uitgegeven door de Fédération Aéronautique Internationale (FAI). Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in vijf niveaus (‘Stages’), die variëren van het eerste basisniveau (Stage 1: ground skimming) tot het maken van overlandvluchten (Stage 5: cross country). Klik hier voor meer informatie op de site van de FAI.

Aangezien de theorie- en praktijkeisen die voor de Nederlandse brevetten worden gesteld niet naadloos aansluiten op de eisen die gelden voor de verschillende niveaus van de IPPI-kaart moet het brevet als het ware naar de kaart worden vertaald. Dat gebeurt aan de hand van het onderstaande schema:


KNVvL-brevetI

Brevet 1 Stage 1 Ground skimming
Stage 2 Altitude gliding

Brevet 2 Berg Stage 3 Ridge soaring
Stage 4 Thermal gliding
Brevet 3 Berg Stage 5 Cross country

Voor Stage 3 is vereist:

brevet 2 Berg.

Voor Stage 4 is vereist:
brevet 3 Berg; IPPI 3 + tenminste 20 vlieguren, waarvan tenminste 5 uur in thermische stijgwinden en ten minste 5 uur in dynamische stijgwinden.
óf

brevet 2 Berg + ten minste 20 vlieguren, waarvan tenminste 5 uur in thermische stijgwinden en ten minste 5 uur in dynamische stijgwinden.
Voor Stage 5 is vereist:

IPPI 4 + brevet 3 Berg + tenminste 50 vlieguren en tenminste 5 overlandvluchten met een minimum van 20 km, waarbij het vliegen langs een duin of rigde niet is goedgekeurd.
Aanvragen IPPI-kaart

Het KNVvL Examen Instituut (KEI) verzorgt behalve de afgifte van brevetten ook de afgifte van de IPPI-kaarten. Klik hier om naar de pagina van het KEI te gaan (let niet op het jaartal dat bij de formulieren staat).

NB het bankreekeningnummer in IBAN notatie is: NL78INGB0000179618.

Bestand Type Grootte
Eigen Medische Verklaring pdf 161,635 kB