Op 23 januari hebben Hans Visser, beleidsmedewerker Operations van de KNVvL en Frank Moorman, voorzitter van de afdeling Paramotorvliegen, een gesprek gehad met Arjan Vermeij, de nieuwe beleidsmedewerker van het Directoraat Generaal Luchtvaart en Maritieme zaken van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

De heer Vermeij heeft in korte tijd veel kennis opgedaan over de Wet- en regelgeving van en ​de ​knelpunten bij de luchtsport paramotorvliegen. Primair aandachtspunt is nu de situatie bij de paramotortrikes. Met name de borging van deze variant in de Wet- en regelgeving heeft een zeer hoge prioriteit. De heer Vermeij stelde tevens een nieuwe definitie van ‘gemotoriseerd schermvliegtuig’ voor.

Vervolgens zijn op 1 februari de mogelijkheden op gebied van de regelgeving voor de paramotortrike besproken. De heer Vermeij is zeer actief de knelpunten opgelost te krijgen. Primair gaat het hierbij om de borging van de paramotortrike in de Wet- en regelgeving, direct gevolgd door de daadwerkelijke opstijgmogelijkheden. Eén van de vragen is of de uitsluiting van de paramotortrikes binnen de vrijstellingsregeling al dan niet aangepast kan worden. Dit behoeft een verdere evaluatie.

Er zal op korte termijn een vervolg gegeven worden aan het overleg.