Algemeen
Met een Nederlands paraglidingbewijs (brevet) mag je in combinatie met een zogenoemde IPPI-kaart in veel landen vliegen. De IPPI-kaart is een internationaal gestandaardiseerd bewijs van het niveau van een piloot en diens nationale brevet. Meer daarover kun je op deze pagina vinden.

Je kan een IPPI kaart aanvragen via deze link: https://www.knvvl.nl/paragliding/documenten/examens-en-brevetten

Verzekering
In de meeste landen is de collectieve WA-verzekering voor leden van de afdeling Paragliding geldig. Deze verzekering is inbegrepen bij het lidmaatschap. De polisvoorwaarden kun je vinden door in te loggen op mijn.KNVvL.nl en dan in het uitrolmenu Afdeling te klikken op Verzekeringspolissen. Bedenk dat dit uitsluitend een aansprakelijkheidsverzekering is voor schade die je toebrengt aan personen of aan goederen van anderen. Het is geen reisverzekering, annuleringsverzekering noch ziektekostenverzekering!In de landen waar de verzekering geldig is, geeft deze dekking onder de algemene voorwaarde dat je vliegt volgens de lokaal geldende wettelijke regels. Stel je daar dus van op de hoogte voordat je er gaat vliegen.

Oostenrijk: collectieve WA verzekering toch geldig
De wet in Oostenrijk vereist dat een buitenlands brevet is uitgegeven door of namens de overheid. Het brevet van de KNVvL voldoet niet aan die eis. Strikt formeel mag je met je KNVvL brevet niet in Oostenrijk vliegen en zou de WA verzekering dus geen dekking geven. Onze verzekeraar heeft echter laten weten dat hij voor Oostenrijk een uitzondering toestaat en de collectieve WA verzekering wel geldig is in Oostenrijk. De reden hiervoor is dat Oostenrijk de regelgeving gaat aanpassen: gekeken wordt naar de kwaliteitseisen van buitenlandse brevetten in plaats van naar de instantie die de brevetten uitgeeft. De aanpassing inclusief een lijst van als nog te erkennen brevetten, ligt al een tijdje bij het Oostenrijkse parlement ter goedkeuring. Wij hebben gehoord dat ook de brevetten van de afdelingen Delta en Paragliding op die lijst staan en zijn in blijde afwachting van de goedkeuring.