De Stichting Theorie Examens Ballonvaren en Zweefvliegen (STEBZ) is een aan de KNVvL gelieerde stichting die de theorie-examens volgens de EU-regelgeving verzorgt voor ballonvaren en zweefvliegen. De stichting zoekt op korte termijn een voorzitter.

Het STEBZ-bestuur bestaat in principe uit iemand met een achtergrond in ballonvaren, iemand met een achtergrond in zweefvliegen en een voorzitter met een neutrale achtergrond.

Wie zoeken we?

Voor de functie van voorzitter van het STEBZ-bestuur zoeken wij iemand die:

 • Ervaring heeft in het besturen van een (voornamelijk) vrijwilligersorganisatie (onbezoldigd).
 • Affiniteit heeft met de luchtvaart.
 • Relativerende en verbindende eigenschappen heeft . Deze zijn binnen het werkgebied van STEBZ noodzakelijk.
 • Ervaring heeft met het reorganiseren en/of fuseren van organisaties of delen daarvan. Evenals kennis van de bestuurlijke nationale en internationale organisaties in relatie met ballonvaren en zweefvliegen (met name EASA, DGL en ILT).
 • Een netwerk heeft binnen (inter)nationale luchtvaartorganisaties.

De voorzitter van het STEBZ-bestuur is het aanspreekpunt voor de bevoegde autoriteit (ILT) en rapporteert aan de Raad van Toezicht van STEBZ.

Wat ga je doen?

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

 • Het aanstellen en aansturen van functionarissen/personeel;
 • Het goedkeuren van het jaarlijkse auditplan;
 • Het goedkeuren van de examenlocatie;
 • Het uitvoeren of uit laten voeren van interne audits volgens KNVvL Auditformulier;
 • In geval van bevindingen een verbeterplan opstellen (of op laten stellen) en uitvoeren;
 • Overleg met ILT over audits (intern/extern), bevindingen en afhandeling van bevindingen;
 • Jaarlijks overleg met ILT. Hierbij worden notulen opgemaakt en bewaard;
 • Erop toezien dat jaarlijks tenminste twee examens aangeboden worden en uitgevoerd (bij voldoende kandidaten) voor zowel zweefvliegen als ballonvaren;
 • Het indienen van voorstellen van tarieven en wijzigingen daarin bij ILT;
 • Het opstellen of op laten stellen van de jaarlijkse managementrapportage;
 • Het beschikbaar stellen van financiële middelen voor het beheer van de examenorganisatie;
 • Het vrijgeven van de goedgekeurde versies van de handboeken en bijlagen;
 • ILT informeren over wijzigingen aan de organisatie (personeelswisselingen, procedures e.d.);
 • ILT informeren over problemen in de uitvoering van de taken ten aanzien van nationale en EU wet- en regelgeving.

Interesse?

Heb je interesse in deze vrijwilligersfunctie? Stuur dan een korte motivatiebrief en CV naar office@knvvl.nl.