Kritische succesfactoren in de sport spelen een rol bij het daadwerkelijk kunnen behalen van de gestelde ambitie en doelen. Deze factoren hebben betrekking op kwaliteitsverbetering, inclusiviteit, collectiviteit en integriteit, additionele financiering, samenwerking met andere sectoren en zichtbaarheid.

In het kader van de Luchtsportagenda 2028, de ambities vanuit het Sportakkoord II en het vertrek van een van onze medewerkers, is de KNVvL op zoek naar een:

Coördinator Sportontwikkeling (0,6 - 0,8 fte)

Met deze functie wenst de KNVvL in de periode 2023 - 2025 de volgende doelstellingen te
bereiken:

 • Het uitvoeren van een campagne Sport en Integriteit waardoor 50% van de aangesloten clubs de basale voorwaarden voor een solide S&I beleid hebben geïmplementeerd.
 • 50% van de achterban van de afdelingen Zweefvliegen, Parachutespringen, Deltavliegen, Paragliding en Modelvliegen hebben hun weg gevonden naar de lokale Sportakkoorden.
 • Binnen de aansluiting op de lokale Sportakkoorden voeren deze clubs en scholen vernieuwend sportaanbod uit, met vooral aandacht voor de werving van jeugd via het Rookie-project en van vrouwelijke deelnemers aan de luchtsport.
 • Het karakter van de KNVvL als sportbond moet meer worden benadrukt en de samenwerking met NOC*NSF dient meer te worden versterkt en verdiept.

Hoe wil de KNVvL dit bereiken?

 • Het aanstellen van een 0,6 - 0,8 fte coördinator Sportontwikkeling (afhankelijk van de expertise schaal 8 of 9 CAO Sport) waaronder “Sport en integriteit” valt, maar ook Clubondersteuning. In het begin van de werkzaamheden ligt de nadruk meer op de activiteiten voor integriteit, later zal dit steeds meer een club ondersteunende rol worden waarbij integriteit altijd een onderdeel van zal zijn. Daarnaast:
 • Het ontwikkelen van een concreet plan om in najaar 2023 te komen tot een campagne Sport en Integriteit waarbij de KNVvL achterban wordt geïnformeerd over
  deze thematiek. De leden-verenigingen en hun eigen leden worden gestimuleerd en ondersteund om dit binnen hun eigen club goed te regelen en m.b.v. praktische hulpmiddelen te implementeren. Hierbij wordt samenwerking gezocht met o.a. N*N en andere collega-bonden.
 • Het vaststellen van de bereidheid onder m.n. de verenigingen en scholen van de afdelingen Zweefvliegen, Parachutespringen, Deltavliegen, Paragliding en Modelvliegen om lokaal aan te haken bij de lokale Sportakkoorden, samenwerking te zoeken met o.a. de lokale sportadviseur, lokale partners als de lokale sportstichting en hun aangesloten sportclubs, welzijnsinstellingen, onderwijs ea. In samenwerking met deze partijen komen tot het ontwikkelen en uitvoeren van lokale wervings- en stimuleringsactiviteiten. De KNVvL wenst daarbij met name extra aandacht te geven aan het werven van vrouwen in de luchtsport en vooral jeugdleden via het zogenaamde Rookie-project, en als vervolg hierop het ontwikkelen van programma’s voor zowel primair als voortgezet onderwijs.
 • Het tevens vaststellen van de meest voorkomende en urgente ondersteuningsvragen en die via bemiddeling binnen het lokale netwerk te laten beantwoorden zodat actief gewerkt wordt aan het creëren van vitale lokale sportaanbieders (startend begin 2024, doorlopend in 2025).
 • Het coördineren van Sportacties en samenwerking intern en extern op basis van het ingevoerde topsportstatuut en de Atletencommissie.
 • Het ondersteunen van afdelingen met het verbeteren van het sportklimaat, met in 2024 de focus op breedtesport, d.w.z. tot en met nationaal niveau. Zij stimuleren het sportaanbod, o.a. via de clubs waarbij het belang van behoud van faciliteiten voor de luchtsportarena actief wordt gepropageerd.
 • Het voeren van verkennende gesprekken in hoeverre de afdelingen kunnen samenwerken op het internationale topsportniveau en welke rol de KNVvL hierin zou kunnen spelen.

Wie ben jij?

 • Je bent dienstverlenend en klantgericht ingesteld.
 • Je kunt makkelijk schakelen tussen verschillende werkzaamheden.
 • Je kunt planmatig denken en handelen.
 • Je vindt sport en integriteit belangrijk.
 • Je ziet groei en ontwikkel mogelijkheden voor de luchtsport, met diverse doelgroepen en activiteiten.

Wat zijn jouw competenties?

 • Je hebt HBO+ werk- en denkniveau.
 • Je beheerst zowel Nederlands als Engels.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van zowel Google Workspace als Microsoft365.
 • Het is een pre als je enige kennis hebt van luchtsport(en).

Wij bieden jou..

 • Een leuke functie van 0,6 tot 0,8 fte (urenverdeling per week gaat in overleg), in eerste instantie voor een jaar met mogelijkheid tot verlenging tot eind 2025. Eind 2025 praten we over de optie voor een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Een goed bereikbare werkplek op loopafstand van station Woerden en vlak aan de A12.
 • Collega’s waar je mee kunt lachen en waarmee je samen een tegenslag omzet in een oplossing.
 • Een afwisselende baan in een sportief werkveld, waarin geen dag hetzelfde is.
 • Samen werken we aan de ontwikkeling die bij jou past, zodat je blijft groeien.
 • Een salarisrange tussen de € 2700,- en € 4300,- per maand (op fulltime basis) afhankelijk van ervaring en expertise. De vergoeding is gebaseerd op schaal 8 en 9
  van de CAO Sport.
 • Prima secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO sport.

Wie is de KNVvL?

Binnen het team van de KNVvL voel je de liefde voor vliegen. We werken samen voor één doel: onze leden laten vliegen. Zo veel, ver en hoog mogelijk, maar wel volgens de regels. Binnen de KNVvL zijn er 15 afdelingen. Sommige afdelingen vliegen zelf, zoals de zweefvliegers en ballonvaarders. Andere afdelingen zoals Historische luchtvaart blijven echter met beide benen op de grond. Onze vereniging is daarmee een gevarieerd gezelschap met diverse wensen en vragen. Dat is wat ons werk zo leuk en anders maakt.

Ben jij enthousiast geworden?

Dan komen wij graag in contact met jou. Vertel ons wie je bent en waarom jij onze nieuwe collega bent. Mail je motivatie brief (of video) met je CV naar office@knvvl.nl.